Schițe diverse 1857

Surse: A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar 67/1857, grajd pentru cai pentru batalionul de  dorobanti ai Consiliului, ing. G.A. Burelly, desen de D. Poenaru

dosar 144/1857 propr. fraților Res…(pagina rupta) de arh. Ernest Wolsch;

 

A.N.R., fond R.E.A.Z., dosar 184/1857 rigola grădinii Cișmigiu și haznaua propr. Snagoveanu de la Cișmigiu, Ulrich Hoffmann

 

A.N.R., fond M.L.P., dosar 94/1855, diferite proiecte de amenajare a Adunării Obștești, arh. A. Thillaye