Alexandru Tomescu

Alexandru Tomescu

Născut în 1 martie 1889 în București

Diplomat al Școlii Speciale de Arhitectură din Paris în 1926, echivalare la București în 1928

Sediul profesional în str. Lacul Tei nr. 11/ str. Lacului nr. 7 (redenumită str. Domnița Ruxandra nr. 11)

Cerere de înscriere depusă în 1933, i s-a eliberat legitimația nr. 235/1933, reînnoită în 1942

Prezintă copie după diploma de studii, fotografii, cerere, declarație, jurământ (dosar nr. 2285)

 

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/05/alexandru-tomescu.html