Emil Nădejde

Emil Nădejde

Născut Emil Vasile în 4 septembrie 1900 în București

Fiul lui Nicolae și al Corneliei născută Lascăr

Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1926

Domiciliu: Șoseaua Kiseleff, str. Viișoarei nr. 1

Sediul profesional în str. C. Negri nr. 37, str. Elefterescu nr. 2

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 353/1933

Prezintă carte de vizită cu înștiințarea plății, copie certificat de botez de la Biserica Popa Chițu, declarație, jurământ (dosar nr. 928)

 

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/05/emil-nadejde.html