Ernest Doneaud

Ernest Doneaud
Religie romano-catolică
Născut cetățean francez Ernest Albert Leunce Alexandre la 10 mai 1879 în București
Tata Joseph Emile Edmond Doneaud, 55 ani mama Louise Manoel Doneaud, 34 ani, din Calea Griviței nr. 47
Absolvent al Școlii de Arte Frumoase de la Paris în februarie 1907, diploma echivalată la București în 1933
Sediul profesional în str. Episcopiei nr. 6, Aleea Vulpache nr. 20, str. Roma nr. 44
Solicită o amânare a depunerii actelor din ianuarie pânâ în martie 1933, fiind plecat la Roma
Prezintă copie dactilografiată a diplomei în franceză, cu recunoașterea în limba română
Extras de act de naștere în original, act de botez din 13 iunie 1879 de la Catedrala Sf. Iosif (nași Ernest Manoel și Albertina Manoel)
Legitimația nr. 266
Cerere de radiere în 1941, fiind bolnav de cord, este reînscris în 1942

 

La 10/22 mai 1879, se naște la București, ca fiu al lui Josef Emile Edouard Doneaud și al Louisei Manoël, proprietarii unei antreprize de construcții.

 
Studiază la Institutul de băieți Schewitz-Thierrin din str. Scaune, București.

 
1899 Se pregătește în atelierul prof. Edmond Jean Baptiste Paulin la Paris.

 
1901 a II-a clasă, secția de arhitectură la Școala Națională și Specială de Arte Frumoase; 1905 I clasă, secția de arhitectură; 1907 arhitect diplomat și membru al S.A.D.G. francez.

 
La întoarcerea în țară este angajat arhitect-șef al serviciului tehnic din Primăria capitalei.

 
Lucrează pentru Ministerul de Război în timpul primului război mondial.

 
1925 membru al Societății Arhitecților Diplomați din România.

 
Membru în consiliul de administrație și administrator-delegat al societății „Construcția
modernă”, din 1933 devine președintele ei.

 
1927 membru corespondent al Societății Urbaniștilor din România.

 
1932-1936 face parte din Comisia de sistematizare a capitalei, apoi este numit
în postul de arhitect la Direcțiunea Consiliului Tehnic Superior.

 
1941-1942 ajutor de primar al comunelor suburbane Băneasa și Șerban Vodă.

 
1953 pensionar, membru U.A.R., colaborează în calitate de arhitect referent la I.S.P.R.