Iancu Feldstein

Iancu Feldstein
Religie mozaică
Născut în 14 octombrie 1891 în București
Diplomat al Școlii Superioare de Arhitectură în 1920
Domicilii: str. Brezoianu nr. 1, str. Principesa Ileana nr. 58bis, str. Dr. Ciru Iliescu nr. 3
Sediul profesional: str. Brezoianu nr. 9, str. Sălciilor nr. 15
Cerere de înscriere depusă în 1933, i s-a eliberat legitimația nr. 73/1933
Prezintă jurământ, fotografii, copie diplomă, certificat de obținere a cetățeniei în 1919, revizuită în 1938 și rămasă definitivă, declarație, carte de alegător, a fost combatant în războiul 1916-1918 (dosar nr. 426)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/03/iancu-feldstein.html