Ioan Fonescu

Ioan Fonescu

Născut în 7 ianuarie 1871 în Soronești, jud. Vaslui
Diplomat al Școlii Speciale de Arhitectură din Paris în1903, recunoscut în 1919 de către Academia de Arhitectură din București
Sediul profesional în str. Șt. Mihăileanu nr. 21/26
Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 78/1933
Prezintă fotografii, jurământ, declarație, copie diplomă, afirmă că este de peste 32 de ani profesor în învățământul public, 16 ani de lucrări, cu toate că inițial nu se regăsește pe listă, atașează listă posturi ocupate, se consideră nedreptățit și oferă exemplele similare ale arh. Victor Ștephănescu și Eracle Lăzărescu cărora nu li s-a cerut să dovedească suplimentar, echivalare diplomă, cerere de radiere în 1948 pe motiv de boală și inactivitate din 1938 (dosar nr. 449)
Arhitect al Ploieștiului
Director Tehnic al Lucărilor de clădiri școlare din Ploiești
Arhitect-șef de birou la Casa Pădurilor din Ministerul Domeniilor
Conferențiar la Școala Superioară de Ingineri silvici din Brănești
Arhitect la Primăria Capitalei
Șef de sector, apoi Șef al secțiunii autorizațiilor de construcție din Primăria Capitalei
Profesor de desen liniar la Liceul M. Basarab din București

A publicat:
Influența voinței în educație, conferința susținută la Cercul Profesorilor Secundari din Ploiești în 1905
Dezvoltarea însușirilor individuale ale elevilor prin învățământul desemnului, conferință la Congresul Profesorilor din București în 1909
Pedagogia și metodica desemnului în învățământul general (în curs de tipar 1932)
Curs de perspectivă pentru toate școlile speciale, inferioare și superioare (în curs de tipar 1932)
Membru de 16 ani al Comisiilor de capacitate ale profesorilor secundari și ale cărților didactive respective

În urma cercetării autorizațiilor au rezultat următoarele lucrări: casa Xenofon Sculy din str. Zefirului nr. 42/azi 32, arhitectul avea adresa în str. Mecet nr. 35 (1911), casa ing. Crăciunescu din str. Popa Soare nr. 64-66 (1911), dependințele propr. V. Spandonide din Blvd. Pache (1922), propr. locotenent-colonel Gheorghe Vizanti din str. Colței cu str. Regală (1925)

A fost căsătorit cu Eugenia și l-au avut ca fiu pe arhitectul Eugen Fonescu, născut la Iași la 3 septembrie 1921, care a lucrat la rândul său în diferite servicii ale Primăriei Capitalei. Ioan a fost nașul arhitectului Gustav Alexandru Grefu, fiul arhitectului Jean Grefu din strada Plantelor colț cu strada Sf. Ștefan.

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/03/ioan-fonescu.html