Ion Giurgea

Ion Giurgea

Născut în 18 aprilie 1903 în Tecuci

Fiul lui Vasile, 34 ani, Președintele Tribunalului Tecuci și al Antoanetei, născută Eustațiu, 26 ani

Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1930

Domiciliu: str. Aurel Vlaicu nr. 48

Sediul profesional în Piața Cantacuzino nr. 4, str. Viitorului nr. 31

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 86/1933

Prezintă fotografii, copie diplomă, extras act de naștere, declarație, jurământ, dovadă recrutare 1931(dosar nr. 511)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/03/ion-giurgea.html