Jean Grefu

Ioan/Jean Gustav Grefu
Fiul lui Gustav și al Luizei Grefu din Calea Moșilor nr. 68, ambii de 32 ani
Născut în 23 octombrie 1869
Sediul profesional în Blvd. Mărășești nr. 53
Absolvent al Școlii Politehnice din Milano în 1898, diploma echivalată la București în 1935
Înscris în
Prezintă la dosar legitimația nr. 444, extras din registrul actelor de naștere
În octombrie 1936 solicită suspendarea sa, din motive de sănătate precară, nemaiputând să își exercite profesia
Multe dintre lucrările sale se află în zona str. Sf. Ștefan, Plantelor.