Marcel Iancu

Marcel Iancu

Născut în 26 mai 1895 în București

Tata, Herman, comerciant, 39 ani, str. Decebal nr. 8

Mama, Rașela Juster, casnică, 23 ani

Declarat la Oficiul de Stare Civilă de către unchiul său, contabilul Mihail M. Lebelsohn din Calea Șerban Vodă nr. 34

Cetățean român din 1923

A urmat cursurile Școlii Superioare de Arhitectură din cadrul Școlii Politehnice Federale din Zuerich în perioada octombrie 1915 – martie 1919

Marcu afirmă că “fără să își fi putut susține diploma din cauza Războiului”

Sediul profesional în str. Paleologu nr. 5bis

Domiciliul în str. Caimatei nr. 20

Depune cerere pentru Tabloul arhitecților recunoscuți.

În 1933 afirma că nu poate dovedi activitatea din ultimii 5 ani, prin 2 certificate din partea organelor oficiale, când a lucrat ca desenator sau asociat cu alți arhitecți.

Depune 3 declarații din partea arh. Ing. I. Rosinthal (1) și arh. Constantin Simionescu (2):

Perioada 1922-1924 cu ing. I. Rosinthal la proiectele și conducerea lucrărilor pentru propr. E. Stambler din str. Sf. Vineri nr. 8, H. Iancu din str. Trinității nr. 33, B. Salzman din str. Poetului nr. 20, E. Iancu din str. Fetițelor nr. 2, L. Lobel din Calea Moșilor nr. 79 și Karniol din str. Carol nr. 20 (declarație din ianurie 1924)

Perioada 1925-1929 cu arh. C. Simionescu a lucrat la propr. Lambru din str. Popa Savu nr. 8, Pompilian din str. Sf. Apostoli nr. 72, Chapier din str. Gen. Ipătescu nr. 24 și Wechsler din str. Popa Soare nr. 8 (declarație din 10 ianuarie 1931, str. Romană nr. 136)

Perioada 1931-1934 cu arh. C. Simionescu a lucrat la propr. Chihăescu din Șos. Kiseleff, Costin din str. Caimatei, Wechsler din Parcul Mornand, Chapier din str. Popa Nan nr. 58, A. Gruenberg din str. N. Filipescu nr. 20 și J. Costin din str. Paleologu nr. 5bis

Prezintă declarația propr. Chapier că imobilul său din str. Gen. Ipătescu 22 a costat 2450000 lei și a fost realizat în 1930-1931.

Prezintă declarația propr. Paul Wechsler/Wexler că imobilul său din str.  Popa Soare 8 a costat 1,8 milioane lei.

Prezintă declarația propr. S. Grun din Aleea Cornelia nr. 32 că a realizat în 1928 cu Iancu  2 case alipite, cu 4 apartamente, care au costat 3785000 lei.

Prezintă declarația S.A.R. De Construcții “Muntenia” că  în vara lui 1929 Iancu a condus și realizat lucrările la Ștrandul Kiseleff.

Prezintă certificat fiscal pentru impunerile fiscale în perioada 1926-1931, calitatea de desenator-arhitect

Depune programa analitică a Școlii din Zuerich, cu recomandarea Prof. Dr. K. Moser din 2 august 1919 (“este foarte talentat și dotat cu mult simț artistic”) prin care certifică că a susținut 2 examene pre-diplomă și un proiect pentru “o casă a poporului”, cerute de școală pentru cele 8 semestre de studiu. Certificat de absolvire în original la dosar

Amintește că în 1922, cerând echivalarea diplomei la București, pe când trebuia să execute o lucrare, s-a îmbolnăvit grav și a trebuit să plece în străinătate.

Prezintă certificatul de naștere în original.

Reiese că a început serviciul militar sub arme, la 30 noiembrie 1916, ca soldat.

Revizuirea cetățeniei române în 1938, fiind reprezentat de av. Reizi din blvd. Pache Protopopescu 30.

Scrisoare trimisă de Corpul Arhitecților în 1 noiembrie 1941, prentru neplata cotizației (mai fusese somat și în mai 1941), plic returnat. (Iancu plecase din țară în Palestina)

Familie

Fiică, Josine Cecile, născută în 1926 (din prima căsătorie)

În 1930 se recăsătorește cu Clara Costin. Li se naște în 1932 o fiică, Diana Teodora.

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2021/01/marcel-iancu.html