Miron Davidescu

Miron Davidescu

Născut în 17 iunie 1887 în Bacău
Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1919
Domiciliu: Aleea Parfumului nr. 2
Sediul profesional în str. Parfumului nr. 9
Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 55/1933
Prezintă jurământ în Ploiești în 1938, în 1932 era angajat la Ministerul de Interne, declarație, diploma de studii în original și în copie, fotografii, pierde legitimația în 1941 (dosar nr. 322)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/03/miron-davidescu.html