Meșteri zidari și dulgheri

Dvornicii a poliții

Stărostia Dulgherilor

La porunca Î. Vornicii cu No. 3173 cu cinste se răspunde că luând Stărostia în băgare de seamă cele poruncite atât în porunca Î. Vornicii, cât și în porunca Î. Departament din lăuntru cu No. 163, ce mi s’au alăturat în copie, stând Stărostia și făcând chibzuire cu amănuntul au găsit de stoinici și mai cu de […] știință din toți meșteri ce se află întra toată capitala pe cei însemnați în alăturata listă de lucrările binalilor. Dar fiind că Stărostia însumează un număr mai mare de cât este trebuință, Stărostia aceasta au făcut fiind că Stărostia o să cercetere științele lor, și pă care nul va găsi destoinic o să’l depărteze. Stărostia supune în cunoștiință a ei părere că fieș care văpsia pentru în lesnirea lucrărilor ce să face în B. fieș cărora orânduiți și după punerile la cale ce să băgare în urmă vor da și chezășii unul pentru altul răspunzători la ori ce întâmplare.

Iscălit Maimarbașa M. Eliad

1842 Genar 3
No. 11

Lista pentru meșteri cei de frunte

Meseria sa Numele pronumele Mahalaua sa Văpsioa No. casi
Dulgher Simeon Hristea Slobozia albastră
id Ioan Petcu id id 1889
Zidar Costache Nicolau Pod Pământ verde 743
id Radul Dimitriu Sf. Visarion galbenă 199
Dulgher Mihail Mogul Slobozia albastră 1964
id George Petre Pod pământ verde 710
id Ioan Manul Flămânda albastră 1734
id Stoian Lafale Slobozia id 1872
Zidar Marin Zamfir Pop Cosma galbenă 222
id Andrei Stamate Pop Rad verde 592

Meșteri de al doilea

Dulgher Grejdan Stan Livedeea Gospod. verde 280
id George Popa Duță Popa Rad Id 611
id Radul Brezoianu Schitul Măguri Id 380
id Nedelc Rădulesc id 380
id Ion Lefter Fântâna boul id 461
id Vasile Licsandru Pop Rad id 593
id Tudor Tudor Slobozia albastră 1977
id Ștefan Sprâncenat Popa Rad galbenă 2372
Zidar Tudor Barzon Sf. Visarion id 1894
id Costache Barzon Pop Cosma id 257
Dulgher Tudorache Hristea Cișmea id 2222
Zidar Ion Cap de fer Id id 2287
Dulgher Niculae Mănica Pod Pământ verde 686

Sursa: A.N.R., fond Vornicia din lăuntru, dosar 364/1841