Casa D. Maimarolu

 

În 1890 îl găsim pe arhitectul Dimitrie Maimarolu și fratele său, Nicolae, cu domiciliul în Calea Moșilor nr. 58, pentru ca în anii următori adresa sa să fie în str. Sfinților (1891-1892) și str. Brezoianu nr. 13 (1893-1895). (Almanach du High-Life și Anuarul capitalei București 1891-1916)
Arhitectul își construiește în 1897 casa din str. Sf. Ionică nr. 6, astăzi strada George Vraca nr. 6. (A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar 951/1897, planuri atașate)

 

În 1906 locuia și avea atelierul în str. Jules Michelet nr. 28 (B.N.R., F.S.G., dosar XXII/8, f. 67, antet Architect și antreprenor), iar în planul cadastral din 1911 îl găsim locuind pe str. Nicolae Golescu colț cu str. Șaguna nr. 1, în apropierea Ateneului român.