Casa S. Kofsinski

Casa arhitectului Siegfried Kofsinski s-a aflat pe str. Popa Chițu nr. 3 (azi Logofăt Luca Stroici). Proiectul casei este co-semnat cu A. Pesch.

 

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar 57/1892