Case Xavier Villacrose

Delă: Ecsavie Vilacros se împrumută de la paharnicul Scarlat Geanoglou cu zălog o pereche case din mah. Stejar şi altele din uliţa Mogoşoaii

Cinstitului Tribunal de Comerţ,

Fiindcă la trebuinţa ce am avut m-am înprumutat cu una mie galbeni înpărăteşti de la dl paharnic Scarlat Gianoglu cu zălogirea a doă acareturi ale mele după cum să vede în alăturata pă lângă aceasta în orighinal zapis de înprumutare, rog plecat pă cinstitul Tribunal de Comerţ să binevoiască a-i da cuviincioasă adeverire după formele întocmite.

Willacross

1846, oct.16

 

Raport la Departament No 5098, 1846 oct.24

Dl Csaviea Vilagros prin raportul către această Judecătorie a cerut a ei mijlocire întru a i să adeveri de către cinstitul Departament alăturatu zapis prin care înprumută de la dl paharnic Scarlat Gianoglu cu zălogirea casei ce are în mah. Stejarului i a casei ce mai are în uliţa Mogoşoaii după care fiindcă din documentele ce s-a văzut de Judecătorie şi anume:

1839 maiu 18, zapis al Anghelinii văduva răposatului Dima Pană adeverit de cinstitul Departament al Dreptăţii la 15 noembrie din pomenitul (an), supt No 150 prin care a vândut o casă ce a avut în mah. Stejarului pă locu Sf. Mănăstiri Stavropoleos către dlui marele ban Barbul Ştirbei.

1840 mai, înscris al Dlui marelui ban Ştirbeiu iscălit şi de marea băneasă Safta Ştirbei prin care dărueşte casa sus pomenită domnului Vilagros.

1845 febr 14, înscris al răposatului dragoman Petre Serafim adeverit de cinst. Departament al Dreptăţii la 10 iunie din anul 1846 supt No 16 prin care dărueşte dlui Vilagros din locul moştenesc numit hanul Câmpinencei ce l-a avut răposatul dragoman în uliţa Mogoşoaiei 6 stânjeni şi palme 7 în faţă, arătându-să într acest înscris şi lăţimea din fund i lungimea prezişilor stânjeni i-a cunoscut casile ce să zălogesc drepte ale dlui Vilagros şi fiindcă din cercetarea condicilor Judecătoriei nu s-a găsit numitele case supuse la vreo împrejurare popritoare de zălogire ori secfestrare cu cinste înaintează zapisul zălogirii la cinst. Departament spre a i se da legiuita adeverire.

Sursa: Notariat, dosar 851/1846, 19 oct.

Pentru mai multe detalii despre Cafeneaua Villacrose din Calea Victoriei, aici.