Imobil Boehacker

În 1891 Franz Boehacker construiește în strada Piața Amzei nr. 5 un imobil, pe care ulterior îl găsim în posesia Societății Dacia Română (planul cadastral din 1911).

 

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar 48/1891