Curtea arsă

Sursa: A.N.R., fond Planuri, județul Ilfov, dosar 411, Proiectul de refacere a Curții arse, arh. Joseph Raschek,1846