Cafeneaua Villacrose

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar 105/1855, f. 4

2 aprilie 1855

 

Onorabilei Municipalități

 

Voind a clădi o cafenia cu trebuincioasele ei încăperi în fundul proprietății mele după ulița Mogoșoae împotriva casi lui baron Meitani în depărtare de uliză cu mai mult de doăzeci stînjeni, rog pe onorabila Municipalitate ca să bine voiască a porunci ca să mi se cuvenia voe conform legiuri, pentru case alătur și plan după orînduire.

Villacrose