Capela Bellu

Sursa: ANR, fond MCIP, dosar 412/1853, reconstruirea capelei și a odăilor din Cimitirul Bellu, planuri de arh. Alexandru Orăscu, copiate de Eduard Gottlieb

planurile odăilor îngrijitorului de la Șerban Vodă semnate de arh. Johann Schlatter, 1859