Moară

Sursa:ANDMB, fond PMB Tehnic, dosar 8/1877, moară cu aburi, constructor Georg Sommer