Pod nou

A.N.R., fond M.C.I.P., dosar 307/1850, plan de situație al băilor de lângă Dâmbovița, ulița ce ducea la Spitalul Brâncovenesc, pod nou pe Ulița Calicilor (Calea Rahovei) din 30 martie 1854