Propr. Constandinescu

Sursa: A.N.R., fond Vornicia din Lăuntru, dosar 365/1842, propr. Elena Constandinescu din Mah. Lucaci, Sfatul orașului o obligă să prezinte contractul cu meșteri aleși și planul (pe care îl prezintă în aprilie 1842 lui X. Villacrose)