Schițe diverse 1855

A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar 105/1855 Mahalaua Oboru Nou cu proprietățile Nicolae Orzaru, Șerban Pescaru cu loc de casă, Mogoș Rotaru; Biserica Nouă;

Mahalaua Vergului, Văpseaua neagră, Proprietar Hristache Penăulescu, Meșter Radu Minescu; vecin cu serdarul Ioan Eliadi; cerere din 28 aprilie 1855;

Dependințe (magazie, plimbătoare) la propr. Nistor Călinescu în Mahalaua Precupeții noi

dosar 115/1855, 82 detaliu Grădina Cișmigiului, Ulița Schitu Măgureanu proiectată; intrarea Gorganu a Grădinii Cișmigiului cu proprietatea arh. Carol Beneș