Schițe diverse 1856

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. General,dosar 99/1856, propr. Alois Antalfi, ulița Mogoșoaiei, proiect de arh. Anton Onderka

dosar 100/1856 proprietatea arh. Johann Schlatter de la Cișmigiu și propr. Ioan Costandinescu din Mahalaua Bis. Enei, ulița Batiștei; farmacia Spitalului Brâncovenesc, Piața Sfatului, cerere de D. Sachelarie, arh. J. Freywald; propr. Mueller de pe ulița Mogoșoaiei, de arh. Faiser

dosar 101/1856 propr. Chiriac Chirovici; Propr. I. Lazar,  ulița Seminarului, de arh. L. Lipizer; propr. Scarlat Stravolca II, Mahalaua Sf. Nicolae de sub Mitropolie, ulița Craiovii-ulița Podul Calicii

dosar 102/1856 proiect de Mihail David, neidentificat; propr. Dobrovolski, Mahalaua Popa Dărvași, de arh. Carol Beniș

dosar 106/1856, propr. Bossel, Mahalaua Crețulescu, arh. Faiser

dosar 107/1856, proiect de Stefan Bartsajij; mahalaua Biserica Grecilor; Hanurile Staprovoleos și al lui Peticila