Familia Orăscu

Hristea Orăscu

 

Serdarul Orăscu a locuit în apropierea podului peste Dâmbovița de la Gorgani. A îndeplinit diferite funcții publice, organizând și ceremonii.

 

După cutremurul din 1838, în calitate de epitrop al Bisericii Izvor, îl cheamă pe arhitectul Conrad (probabil Schwenk) să o repare. (A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar 104/1838)

 

 

Alexandru Orăscu

 

În documente apare și numele lui Scarlat Orăscu, o versiune a lui Alexandru sau poate o persoană înrudită cu acesta.

 

S-a născut în 1817, a studiat la Colegiul Sf. Sava (1828, 1831-1836) unde a fost remarcat de profesori și recomandat secției arhitectonice (1837) sub coordonarea lui Heinrich Fessner, care îl pregătește în serviciul public. Între timp obține și diploma de inginer hotarnic. Acesta îl recomandă pentru o specializare la studii în străinătate, Orăscu plecând în 1841 la Berlin și Muenchen (aprilie – noiembrie 1844). A vizitat Copenhaga, St. Petersburg, Roma. În aprilie 1850 a fost numit vremelnic arhitect al Craiovei.

 

În timpul guvernului revoluționar a fost numit arhitect al orașului București. A predat la Colegiul Sf. Sava, Școala de poduri și șosele, Școala de inginerie civilă, Școala superioară de științe, Școala Militară/de ofițeri. Din 1851 a fost arhitect al statului în serviciul Departamentului Lucrărilor Publice și profesor de geometrie descriptivă la Colegiul Sf. Sava.

 

1850 arestul Poliției și grajduri pentru dorobanți

1853 verifică starea hanurilor bucureștene

1855 Este numit profesor de arhitectură şi de construcţia şoselelor la  Şcoala de Ofiţeri din capul uliţei Izvor

1857-1869 Palatul Academiei, colaborând cu Johann Schlatter și Carol Beniș

1858-1861 Spitalul oștirii, colaborator al arh. Josef Hartel

1869 proiectul nerealizat al Palatului de Justiție

1859 proiect corp de gardă în piața Sf. Anton

1860 alături de arh. Dimitrie Berindei face parte din comisia de elaborare a unui plan edilitar

deschiderea Bulevardului Academiei (Elisabeta)

1865-1866 Gimnaziul de băieţi din Ploieşti

1874 transformă Hanul Filipescu în Societatea Dacia, pe Calea Mogoșoaiei colț cu str. Lipscani

1874 se inaugurează Hotel Bulevard din București, început în 1867

1876 fondează „Societatea arhitecţilor şi inginerilor români”

A proiectat Hotel Terminus (Carol I) din Constanța

A colaborat și la Biserica Domnița Bălașa (finalizată în 1885) alături de arh. Carol Beniș, Fr. Hartmann.

1884-1885 fațada clădirii Cinematografului Trianon/București de pe blvd. Elisabeta

1885-1887 a reconceput și finalizat Catedrala din Iași.

Rector al Universității, a fost senator și, pentru o scurtă vreme, ministru al Instrucțiunii Publice.

 

Surse: http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/alexandru-orascu-arhitectul-universitatii-din-bucuresti-i-de-emanuel-badescu-10833531

http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/alexandru-orascu-arhitectul-universitatii-din-bucuresti-ii-de-emanuel-badescu-galerie-foto-10867860

http://matrikel.adbk.de/05ordner/mb_1841-1884/jahr_1844/matrikel-00227

Articol: Cezara Mucenic, „Arhitecți și case în Bucureștii sec. al XIX-lea – Alexandru Orăscu și Anton Onderka -”, B.M.I.M., XV, pp. 251-266