Confidențialitate

Arhivele Naționale ale României sunt depozitarii fondurile documentare prezentate în acest proiect și deținătorii legali ai copyright-ului. Potrivit regulamentului utilizarea acestor materiale se face doar în scopul elaborării unor lucrări de specialitate, studii, articole, comunicări, expoziţii, emisiuni radio, TV, cu menționarea sursei.

Echipa proiectului a desfășurat munca de cercetare, selectare, prelucrare și reconstituire digitală, transcriere și traducere în vederea facilitării accesului la aceste documente.

Asociația Istoria Artei deține astfel dreptul de reproducere și publicare asupra rezultatelor proiectului. Volumul mare de materiale consultate nu permite încărcarea online a tuturor documentelor, nici prezentarea lor pe site la rezoluție de tipar.

Cercetătorii interesați de folosirea documentelor în scopuri științifice ni le pot solicita și pot încheia acorduri de colaborare ulterioare, cu respectarea regulamentului și a copyright-ului părților implicate.

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări și consultanță științifică.