Atestat meșter

Atestat

Pe temeiul articolului 2 din măsurile atingtoare de construcția clădirilor

din acest Oraș, întărite prin Ofisul PREA ÎNĂLȚATULUI NOSTRU

DOMN de supt No. 1336 anul 1841 cercetânduse prin Secsia Ingine-

rească a Departamentului din lăuntru ……………………………………………

Sau dovedit cu cuvenitele științe practice în meșteșugul său; și sau așe-

zat în clasa de Meșteri …………având drept a luoa asupra’i toc-

meli de clădiri, soglăsuit cu articolul 1 din prezisele măsuri.

Drept aceia i sau dat acest Atestat spre știință de obște.

 

 

Șeful Departamentului din lăuntru

Prezidentul Sfatului administrativ

și a mai multor ordine Cavaler

 

Șeful Inginer al Statului

 

Anul 1842 martie 6

S. Inginerească

 

 

Sursa: A.N.R., fond Vornicia din lăuntru, dosar 364/1841