Loc Sachelarie

Dealul Mitropoliei

Foisorul de foc

Spital Brâncovenesc II

Biserica Sf. Nicolae Broșteni

Casa Apelor

Sf.Sava

Curtea arsă

Zona Cișmigiu

Grădina Icoanei

Școala de arte și măestrii

Cimitir Belvedere

Plan Borroczyn

Seminar nou

Cușniță Agie

Moșie Snagov

Plan de situație palat domnesc

Magazie decoruri

Locuri Dealu Spirii

Prăvălii Curtea Veche

Complex Mitropolie

Grajduri

Universitatea

Dependințe Sf. Spiridon

Grajduri domnești

Corp de gardă

Spitalul Mihai Vodă

Arhivele Statului

Case Ghica

Manastirea Sarindar

Hotel Avram

Hanul Greci

Case Tudoru Ioan

Case 1873

Catedrala Sf. Iosif

Case I. Marghiloman

Casa Aga V.Hagaduri

Case 1873

Propr. 1874

Case 1875

Fotograf Duschek

Bulevardul Academiei

Case 1877

Lucrari publice

Bis.Sf.Ștefan

Morga Spital Brancovenesc

Scoala de Poduri si Sosele

Extin. propr. Baleanu

Institut Botanic

Casa N. Filipescu

Propr.I.Lahovary

Universitatea din Iași

Facultatea de Medicina

Casa G.D.Mirea

Casa M. Blank

Propr. Scolari

Propr.Valbudea

Casa Blanc

Gara Centrală

Min.Agriculturii

Pensionatul de baieti

Extind.propr.Take Ionescu

Casa H.Spayer

Propr. Blanc-Coehn

Propr.Constantinescu

Propr.ing.Warthiadi