Școala de arte și măestrii

Sursa: A.N.R., fond Eforia Școalelor, dosar 28/1850, proiectul Școlii de Arte și Măestri este posibil a fi fost realizat de arh. Auguste Achille Thillaye în 1851