Emil Peternelli

Emil(io) Peternelli

 

Născut în 12 septembrie 1895 în București

Mama: Roza Hetasch; recunoscut în 1897 de către tată, Emil Peternelli, desenator

Cetățean român din 1919

Admis în 1915 la Secția de conductori, întrerupe în 1916 din cauza războiului

Readmis în 1918, întrerupe studiile, fiind mobilizat desenator în campania 1919-1920 și apoi blonav

Absolvent (fără proiect de diplomă) al Academiei de Arhitectură din București în 1926

Domicilii: str. Francmazonă nr. 71, str. Toma Ionescu nr. 17

Sediul profesional în str. dr. Babeș nr. 20

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația arhitect recunoscut fără diplomă nr. 122/1936

Prezintă cerere, declarație, extras de naștere, certificat clasa a VII-a reală la Liceul M. Viteazul (1914-1915, retras pe caz de boală), certificat Batalionul de munte (1936), certificat arhitect Casa Școalelor din cadrul M.C.I.P. (1926-1929), certificat arhitect șef de birou O.N.E.F. (1931), certificat absolvire, decizie încetățenire, fotografii, jurământ (dosar nr.1019)

 

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/07/emil-peternelli.html