Gheorghe Cicu

Gheorghe Cicu

Născut în 19 iulie 1894 în București

A devenit cetățean român în 1919

Fiul lui Carol Cichi/Cicu, arhitect

Diplomat al Școlii Superioare Tehnice din Berlin în 1924, echivalarea Academiei de Arhitectură din București în 1926

Sediul profesional în str. Al. Lahovary nr. 8

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 309/1933

Prezintă copie diplomă, extras naștere, sentință încetățenire, jurământ, acte semnate de tatăl său, C. Cicu (dosar nr. 229)

A servit în campania 1916-1918 în Regimentul C.F.R.

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/02/gheorghe-cicu.html