Giulio/Julius Magni

Giulio Magni (1859-1930)

 

S-a născut la 1 noiembrie 1859 în Velletri, fiind fiul juristului și istoricului de artă Basilio Magni (1831-1925) și al Margheritei Targhin și nepotul arhitectului Giuseppe Valadier. În 1881 a frecventat atelierul pictorului F. Prosperi, directorul Institutului de Arte Frumoase din Roma și s-a pregătit pentru studiul arhiecturii cu L. Rosso.

 

În 1890 a înființat ”Associazione artistica tra i cultori dell’architettura”. Participă în 1890 la concursul internațional pentru construirea Camerei Deputaților și Senatului, ocupând locul II. Sosit în România pentru proiectarea palatului Arhivelor Statului de la Mihai Vodă, proiectul rămâne totuși nerealizat. În perioada 1894-1904 Giulio Magni a lucrat în București, în cadrul Primăriei orașului și al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice, realizând construcții publice (școli, gări), dar și diferite locuințe particulare. O mare parte dintre construcțiile realizate în această perioadă au fost, din păcate, demolate. Amintim și de proiectul său „Forumul Traian” care ar fi trebuit să ofere Bucureștiului un spațiu cultural cu bibliotecă și muzeu.

 

Stilul său poate fi încadrat în cel romantic, utilizând adesea turnuri și creneluri. Perioada petrecută în București cunoaște o influență puternică în direcția adoptării unor elemente locale, sub influența lui Ion Mincu și a colaborării cu inginerul Ellie Radu. Pentru întreaga sa activitate, a fost decorat cu ordinul „Coroana României”.

 

Întors în Italia, urmează o carieră în serviciul public și academic, predând arhitectura la Institutul de Arte Frumoase (1912-1919) și la Școala superioară de arhitectură (1920-1927) . Între 1911-1913 a publicat o lucrarea monumentală despre arhitectura și sculptura decorativă barocă.

 

Traseu

1.Vama mărfurilor (The Ark)

Str. Uranus nr. 150

 

2.Academia Tehnică Militară

Blvd. George Coșbuc nr. 81-83

 

3.Hala Traian

Calea Călărașilor nr. 133, 1901

 

4.Casa Gheorghe Popovici

Str. Părintele Galeriu nr. 6

 

5.Casa Elie Radu

Str. Icoanei colț cu str. Alexandru Donici, 1898

 

6.Nunțiatura Apostolică

Str. Constantin Stahi nr. 5 – 7

 

7.Școala Mavrogheni/Ion H. Rădulescu

Str. Monetăriei colț cu Șos. Kiseleff, 1896

 

Lucrări dispărute

 

1.Școala catolică (Arhiepiscopat Latin)

Calea Călărași nr. 8-10, 1897

 

2.Casa de locuit

Str. Lucaci nr.7, 1899

 

3.Școala de ingineri

 

4.Casa Sternberg

Blvd. Elisabeta

 

5.Casa gen. Demostene

Str. Prudenței nr. 8

 

6.Reparația casei și prăvăliei B.Musu

Calea Victoriei nr. 90, 1902

 

7.Casa Dr. Andronescu

Blvd. Colței

 

8.Casa M. Mironescu

Blvd. Colței nr.76, 1899

 

Traseul va fi publicat în broșura „Bucureștiul multicultural” co-finanțat de D.R.I.