Gr. Hirsch

Gr.M. Hirsch

 

Născut Grigore Mathias în 8 martie 1906 în București

Fiul lui Adolf, fratele arh. Leon Hirsch

Religie mozaică

Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1930

Domicilii: blvd. Mărăști nr. 49, str. Biserica Enei nr. 14

Sediul profesional în str. Udriani nr. 1, str. Negustori nr. 19A

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 97/1933

Prezintă copie diplomă, declarație, certificate de naționalitate, fotografii, certificate de menținere a cetățeniei și după 1938, copie ordonanța de încetățenire a familiei în 1919, jurămînt (dosar nr. 595)

 

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/04/gr-hirsch.html