Ludovic Zumino

Ludovic Zumino

Născut în 25 iunie 1885 în Sinaia

Fiul lui Alois/Luigi, inginer, 28 ani și al Mariei Terek Zumino, muncitoare, 24 ani, romano-catolici

Căsătorit cu Elena

Diplomat al Școlii de Belle Arte din Paris în 1912, cu echivalarea Academiei de Arhitectură din București în 1915

Domicilii: str. Petru Rareș nr. 12/32, Victoriei nr. 47

Sediul profesional în Calea Dorobanți nr. 152/230

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 248/1933

Prezintă fotografii, diplomă echivalată, cartea de alegător, extras botez din Sinaia, certificat de naștere în copie, jurămînt, în 1940 era concentrat (dosar 2409)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/07/ludovic-zumino.html