Octav Doicescu

Octav Doicescu
Născut în 8 ianuarie 1902 în Brăila
Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1930
Sediul profesional în str. A. Saligny nr. 6, Blvd. Elisabeta nr. 41
Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 59/1933
Prezintă fotografii, copie după diploma de studii, declarație, jurământ, (dosar nr. 359)
https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/01/octav-doicescu.html