Vladimir de Blaremberg

1811-1845/1846

Provenea dintr-o familie veche, originară din Flandra franceză, ai cărei membrii ajung la începutul secolului al XIX-lea în Rusia țaristă. Numele său de botez a fost Valdemar. ( Mihai Dim. Sturdza, Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească: enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, vol. I, Editura Simetria, Bucureşti, 2004)

 

Ofițer rus, ajunge timpuriu în Țara Românească, unde se va remarca prin diferite funcții și inițiative arhitectonice și de urbanism. Dincolo de meritul personal, ascensiunea sa se datorează și căsătoriei cu prințesa Pulcheria Ghica, sora domnitorului Alexandru Ghica.

 

1832-1846 inginer-șef al statului valah

 

1832 elaborează primul proiect pentru Arhivele Statului, nerealizat

 

1833 amenajează Dealul Mitropoliei și monumentul luptelor rușilor cu turcii

 

1836 amenajarea cheiului Brăilei

 

1841 logofăt al Credinței, Vornic al Temnițelor

 

1841 este trimis să cerceteze dacă zidirea începută la casele lui Costache Crețulescu de pe podul Mogoșoaiei nu putreziseră; din comisie făceau parte Villacrose și Tillay (poate fi vorba despre viitoarea casă Moruzzi-Cantacuzino, cunoscută după lanțurile din fața ei)

 

1842 elaborează planul orașului București

 

1844 reparații și amenajări interioare la palatul domnesc de pe ulița Mogoșoaiei, împreună cu tapițetul Franz Haferl (A.N.R., fond M.L.P., dosar 55/1844)

 

1844 Cazarma Sf. Gheorghe – Bariera Podului de Pământ (Horia Moldovan, Johann Schlatter…, p. 220)

 

1845 proiecte de temnițe (A.N.R., fond M.L.P., dosar 46/1845)

 

Vladimir Blaremberg a fost un pasionat arheolog și a și publicat diferite lucrări.