Angajați Grădina Cișmigiu

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Conform ordinului susnumitului departament înregistrat sub numărul 10638, subsemnatul are onoarea de a recomanda ca grădinar pentru grădina publică Cişmigiu pe dl. Brackenhammer, care şi-a demonstrat în decursul timpului capacitatea sa de cultivator și grădinar practic, precum și tenacitatea în ceea ce privește aceste lucruri.

 

Cum este esențial ca el să între in serviciul departamentului cu câteva zile înainte de începerea marilor lucrări de la Cișmigiu, onorabilul departament este rugat a binevoi a ordona intrarea sa în serviciu cât mai grabnic cu putință cu numirea sa decisă.

 

Meyer

București, 11 august 1850

Nr. 115

Sursa: A.N.R., fond R.E.A.Z., dosar  38/1850, arh. Raluca Zaharia

 

………………………………………………………………………………………….

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Conform ordinului onorabilului departament nr. 10638, subsemnatul are onoarea de a raporta și recomanda pentru locurile disponibile în executarea grădinii publice Cișmigiu, următorii angajați în completarea celor propuși anterior:

 

Wafsyly Nadelkovich, conductor, pentru 350 piastr pe lună,

 

Stan, subaltern supervizor clasa 1, pentru 100 piastr pe lună

 

Locul celui de-al doilea subaltern supervizor va rămâne pentru moment vacant, până când se va găsi un om care să merite acest post.

 

În afară de acestea mai trebuiesc 6 supervizori de ales, când va fi posibil pentru 80 piastri per lună.

 

Magazinerul nu a fost găsit până în prezent dar va fi numit când se va găsi un om potrivit pentru această funcție.

 

Onorabilul departament este deci rugat a binevoi să aprobe acești oameni susmenționați, și să-i primească în serviciul lui cu câteva zile înainte de sosirea marii majorități a lucrătorilor.

 

Meyer

București, 20 august 1850

Nr. 121

 

…………………………………………..

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Conform ordinului onorabilului departament nr. 10638, subsemnatul are onoarea de a recomanda pentru postul de magaziner la construcția grădinii publice Cișmigiu, un om activ și capabil cum este Ianku, pentru …. piastri pe lună.

 

Cum este esențial ca el să intre degrabă în funcție, onorabilul departament este rugat a binevoi a aproba numirea cât de repede posibil.

 

Meyer

București, 26 august 1850

Nr. 122

 

…………………………………………..

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Având nevoie pentru lucrările de amenajare a grădinii publice Cișmigiu de un gardian șef pentru a-i ține în ordine pe gardienii provizorii aleși dintre țăranii muncitori, onorabilul departament este rugat cu insistență, a binevoi a acorda pentru moment lui Gibzer Slamnesko funcția de gardian șef. Tot el va îndeplini provizoriu și funcția de ajutor de grădinar pentru doar 150 piastri pe lună.

 

Cum lucrările devin pe zi ce trece tot mai complicate, subsemnatul roagă onorabilul departament a binevoi a acorda omului tot ce este necesar pentru a intra în serviciu din acest moment.

 

Meyer

București, 13 septembrie 1850

Nr. 131

 

………………………………………………….

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Găsind un om capabil pentru postul ce trebuie a fi ocupat de supervizor prima clasă, după cel intrat în serviciu cu mult timp în urmă, subsemnatul are onoarea de a-l recomanda pe dl. Dimitri Iliad cu renumerația de 100 piastr pe lună, și de a ruga onorabilul departament, a-l pune în funcție cât mai repede posibil, pentru a prelua cele mai multe din sarcinile de serviciu ce devin pe zi ce trece tot mai dificile la grădina publică Cișmigiu.

 

Meyer

București, 27 septembrie 1850

Nr. 138