Biserica Sf. Vineri

Cinstitului Departament al Trebilor din Năuntru

Î. K. K. Agenție prin nota dela 22 septembrie/ 4 octombrie Nr. 1387 primește la Secretariat jalba supusului său Dieț arhitectonul în potriva Dlui. Pitarului Mihai Rădulescu pentru supărările ce au cercat și cearcă din partea acestuia din urmă la clădirea Bisericii Sf. Vineri. (…)

28 septembrie 1838

Sursa: A.N.R., fond Vornicia din Năuntru, dosar 529/1838