Blvd. Academiei

Sursa: ANR-ANIC, fond MLP, dosar 4/1864 Deschiderea Bulevardului Academiei