Decorarea palatului Ghica

 

Cinstitului Departament din Interior

 

Subsemnatul prezintă onorabilului departament că este în curs a primi de la poliție ordinul de demolare a unei remize – construcție lejeră – care există în colțul casei unde este locatar. Cum ordinul a fost emis în așa un mod care nu i-a mai lăsat timp să dispună de alt local, are onoarea de a cere ca efectul acestei măsuri să fie întârziat nu numai din motivul aici mai sus amintit, ci și pentru că această construcție trebuie să fie utilizată pentru lucrările palatului Alteței Sale, promițând să satisfacă ordinele pe care el le-a dat în vederea finalizării acelor lucrări.

 

București

 

14 mai 1838

 

Villacrose[1]

 

Întocmit după original

 

Assanopoule

 

––––––––––––––––––––––

Prin prezentul contract Jean Pirote, antreprenor de pictură, domiciliat în orașul București, se obligă și se angajează formal să execute și să facă să se execute în Palatul Alteței Sale, Prințul domnitor al Valahiei, pictura în decor și într-o singură culoare de tapet a plafoanelor camerelor desemnate aici:

 

Primul etaj: No. 1 Plafonul va fi pictat gri-perlă după fondul rozetei[2], care va fi pus de către tapițer cu filet și cornișă

 

No.2 Plafonul, culoarea de fundal a rozetei, ornamente în jurul cornișei, în gaură o cornișă în gri, soba, alb de marmură,…….. ușor

 

No.3 – No. 9 Plafonul idem

 

No. 10 Plafonul gri perlă, ……..albastru clar, cornișele argintate, conform planului Baronului Borozin

 

No.11 Sala tronului va fi pictată după desenul dat de Dl. Villacroz, plafonul în gri, pereții …Și înainte de a picta pereții, se va aplica pânză pe șasiuri care va fi încastrată în pereți de jur împrejurul cornișei astfel aurite cu/de patru …la fel pe lambriuri ca și pe cele patru laturi/colțuri ale salonului.

 

No. 12 Anticamera, plafonul după fondul rozetei, în gaură o cornișă pură în gri, soba de marmură albă

 

No. 13 Anticamera, la fel ca cealaltă

 

No. 14 Casa scării va fi pictată după planul arhitectului

 

No. 15 …..Scara, plafonul și […] vor fi pictate

 

No. 16 Camera de lucru, plafonul de cuoarea fondului rozetei, cu ornamente, fileturi și o nișă

 

No. 17 Cabinetul de toaletă, plafonul va fi de culoarea fondului rozetei, care va fi decorat de tapițer, cu ornamente, fileturi și cornișă, soba de marmură albă

 

No. 18 Sala de așteptare, pe plafon culoarea fondului rozetei, ornamente care se potrivesc cu vopseaua hârtiei, fileturi și cornișe

 

Sus-numitele lucrări, precum și cele care se regăsesc descrise mai jos, vor fi plătite cu suma totală de 350 ducați imperiali. No. 350 și trebuie să fie executate cu materiale de cea mai bună calitate și vor fi aplicate pe plafoane oricâte straturi câte vor fi necesare pentru a obține un strat cât mai egal și înainte de a se aplica vopseaua vor fi trecuți prin lapte și toate materialele care vor fi folosite la plafoane și sobe, vor fi pregătite cu gumă Arabică, pentru a da vopselii siguranța și puritatea cea mai perfectă.

 

Suma, așa cum se află ea descrisă ma jos va fi predată subsemnatului o sută de ducați No. 100 ca avans și restul pe măsura avansării lucrărilor.

 

Perotti Pictor

 

Chitanța de mână în limba italiană semnată în 20 aprilie 1839

 

––––––––––––––––––––

 

Mă angajez prin prezentul înscris să dau comanda tapetului de hârtie, hârtiei stropite etc de la Fabrica Domnilor Spoerlin și Zimmermann din Viena ca urmare a specificației și a prețului menționat al zisei fabrici, totul, cu taxe de transport, expediție etc în sumă de 2181, 26 florini în argint, și de a efectua această comandă prin poștă începând cu ziua de astăzi, având grijă ca expedierea să se facă cât mai repede cu putință; cu condiția expresă de a îmi fi remisă, contra chitanței, până luni 12 septembrie a.c. în contul acestei comenzi, fie în numerar, fie în scrisoare de credit la Viena, suma de 250 ducați austrieci sau 1166, 40 florini de argint și restul de 1014, 46 florini de argint după sosirea și primirea comenzii.

 

București 9/21 Sept 1838

 

Fr. Walbaum

 

În 10 noiembrie 1838 s-a semnat la București contractul dintre Ioan Manu de la Departament și tapițerul vienez Franz Hafferl pentru suma de 246 galbeni.

 

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar 100/1838

 

[1] La 31 mai 1838 semna că va demola construcția temporară, din scânduri

[2] Posibil un luminator

 

Ca urmare a cutremurului cumplit ce a lovit în seara zilei de 11/23 ianuarie 1838, atât palatul domnesc cât și casa statului în care se afla Administrația fiind dărâmate, se decide mutarea domnitorului și a Departamentului Lucrărilor din Lăuntru, a Visteriei și a Comitetului Carantinelor în casa răposatului vornic Romanet.  (Sursa: A.N.R., fond Vornicia din Lăuntru, dosar 520/1838)