Decorurile Teatrului Național

Onorabilei Direcții Superioare a Teatrelor din Principat

Anul 1857

Noiembrie, 30

Împrumutarea adresei acei Onor. Direcții N. 188: atingătoare de montarea rămășiței Decorațiilor Teatrului ce au rămas nemontate de la sosirea lor din Manhaim precum și reparațiile celor montate până acum. Subsemnatul are onoarea de a supune alăturat pe lângă aceasta Devizul pentru montarea Ziselor Decorații ce se adună peste tot, lei unsprezece mii opt sute cincizeci și șapte, 11857. Iar în privința decorațiilor montate abservă că, fiind cu neputință a face un devisul exact din cauza că nu le poate acum previzui în Detali, fiind întrebuințate din trânsele în toate zilele, atât înaintea prânzului la repetiții cât și după prânzu: punerea în scenă a pieselor ce se joacă seara, subsemnatul a calculat cu aproximație că va ajunge suma de lei trei mii cinci sute pentru zisele reparații care urmează a se executa rânduri după cum putința va opta, spre a nu se aduce împiedicarea reprezentațiilor teatrale etc.

În fine, subsemnatul mai observă că cu cât este de neapărată trebuința și interesul înaltului guvern de a se monta cât mai curând acea rămășiți de pomenitele Decorații care au început a se putrezi din cauza că s-au depus într-o magazie cu heduri verzi și s-au amânat montarea lor mai mult de cinci ani cu speranța de a se executa prin antreprenorii Teatrului care însă după expieriența dovedită nu vor îndeplini niciodată această trebuință. Cu atât mai mare se  simte trebuința de a se repara  fără cea mai mică întârziere decorațiile cele montate ce slujesc în trebuința jurnalieră și care se află în foarte proastă stare încât cele mai multe cortine […] ajunse chiar în primejdie prin cădere din […] precum și practicabilele fiind toate rupte, din cauza că, de la inaugurația Teatrelor și până acum nu s-au făcut nici o reparație solidă.

Tot cu acest prilej subsemnatul se vede subsemnat a trage vederea de seamă a Onor. Direcții asupra unei esențiale ce urmează a se lua în viitor pentru reparațiile decorațiilor spre întâmpinarea unei asemenea completă ruinare: aceasta este de a se destina taxa ce se ia pe fiecare seară de la antreprenori, numai pentru trebuința reparațiilor de decorații, mașinării și alte necesarii […] prețul  a fost proiectat mai înainte, iar nu lefile […] lucrătorilor inferiori care urmează a se plăti regulat de la Onor. Municipalitate ca niște funcționari ce sunt trebuincioși Teatrelor în toată vremea prețul s-a [stabilit] în proiectul alcătuit de arhitectul Hefft și subsemnatul, încă cu pirlejul inaugurării acestui Teatru.

Acest fond dar ce va ieși din zisa Taxă va acoperi tot dauna acelei mici reparații cu atât mai vârtosu.

Cu răspundere îndată un obiect ce are suferi stricăciune mare, nici sumele trebuincioase a se cheltui la sfârșitul sezoanei în reparațiile Teatrului nu vor fi atât de simțitoare ca până acum.

G. Gaudi

 

Transcriere realizată de istoric de artă Traci Ana