Directorul Lalanne

Noi

Barbu Dimitrie Știrbei

cu mila lui Dumnezeu Domn Stăpânitor

a toată Țara Românească

Către Departamentul din Lăuntru

 

Prin ofisul Nostru dela 4 ale trecutului avgst, încredințând Inginerului Superior Lalan direcția lucrărilor publice, cu chemarea afi și mădular al Eforii drumurilor Noi am avut de scop a centraliza subt o mână speceală toate operațiile Tehnice, ca printr’ aceasta să se poată chezășui acorateța unei cârme și unei privegheri activă și punctuală în deferitele lucrări de arte ce trebuința ar cere a se proecta și ase aduce la îndeplinire.

Prin urmare recapitulând cele preurmate în privința chemării Dlui Lalan în postul ce’ i se încredințează, Noi îl numim Director al lucrărilor publice, și organizăm această ramură a serviciului public în chipul următor:

Pentru Director:

Directorul lucrărilor publice va ecsersa o priveghere generală asupra ori cărui studiu preliminar trebuincios la redacția proectelor de lucrări tehnice, asupra confenții acestor proecte și asupra ecsecuții lor.

Toți Inginerii, arhitecții și ori care se ocupă cu alcătuirea de proecte pentru lucrări Tehnice, pe seama Statului și au ecsecuția și întreținerea acelor lucrări sînt subordonați Direcții centrale, care este datoare a revizui toate proectele de asemenea fire, și a priveghea a lor ecsecutare.

Directorul ca mădular al Eforii Drumurilor va delibera împreună cu dînsa asupra sujetelor de a ei competență.

În sfârșit Directorul va dirija școala de aplicație ce va organiza, prin înțelegere cu Eforia Școalelor, pentru învățături speciale privitoare la lucrări tehnice.

1852

Luna septv.

Sursa: M.A.E., arhiva istorică, dosar 26/3396/1852 Secretariatul Statului Țării Românești