Eforia Școalelor

Sursa: A.N.R. – A.N.I.C., fond Eforia Școalelor Naționale, dosar 46/1860

Prezentare arhitect Ghiesel

Programa cursului de geometrie elementară cu aplicațiuni la desenu graficu

de la

Școala de arte și meserii din București