În slujba statului

Înștiințare

Toți Amploaiații […] ce se află acum în slujba Statului atît aici în oraș pe lîngă Secția Inginerească a Departamentului din lăuntru precum și pe lîngă Sfatul orășenesc cît și p’ afară și anume:

D. Tili Inginerul Secsii

D. Gustav Fraival, îndeplinitorul datoriilor Arhitectonului Secsii

D. Csavir Vilacros, Arhitectonul orașului

D.           Popovici

D. George Roset Inginerul ocolului 1

D. Alecsandru Popescul Inginerul ocolului 3

D. Carl Vainrah Inginerul ocolului 4

D. George Catălul (?), îndeplinătorul datoriilor arhitectonului orașului Brăila

Costandin Rîmniceanu, topograful secsii

Ioan Cenceri, calfa de zidari

Hainrah Herman, calfa de dulgheri

Pe temeiul înscrisului s’ au dat supt a le lor iscălituri, supunînduse îndatoririi d’ a să îndeletnici numai întru lucrările posturilor ce li s’ au încredințat pe cîtă vreme să vor afla în slujbă, fără a putea întreprinde vre o altă lucrare spre împartele folos. Să face printr’ aceasta cunoscut tutulor d’ obște că nu sunt volnici a lua asuprale prin contract nici un fel de tocmeală, sau de clădiri, sau d’ ori ce alt lucrul de meșteșugul ingineresc, sau al Arhitecturii; cu deosebire că au slobozenie numai d’ a alcătui planuri pentru doritorii particulari și a privighea lucrările ce aceștia vor avea tocmite cu meșterii ce s’ au obțit într’ adins pentru acest sfîrșit fără a cerca cîtuși de puțină […] de care lucrările […] în care se află […] din pricina acesteia […] ce le să acordează.

Semnătură ilizibilă

 

Sursa: A.N.R., fond Vornicia din lăuntru, dosar 364/1841