Încăperi Min.Finanțe

Sursa: ANR-ANIC, fond MAD Serviciul Bunuri, dosar 1510/1864, Ministerul de Finanțe, arhitecții A. Thillaye, C. Benisch, D. Nicolau