Lucrări Cișmigiu III

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Curățarea lacului (a bălților) și a canalelor din Cișmigiu proiectate după raportul nr. 57 și aprobate de onorabilul departament cu nr.6713 din anul trecut fiind finalizate începând cu luna lui septembrie, subsemnatul are onoarea de a raporta că nu doar mâlul care s-a găsit depus după câtiva ani, adus de ape pluviale dintr-o parte a orașului, dar de asemenea și o cantitate de pământ dur de fund al primei bălți care nu avea decât o mică adâncime, a fost scos de acolo și dispus pe terenul grădinii pentru a ajuta la terasarea și formarea nivelului necesar locului. Masa de mâl și sol curățată, dispusă de îndată pe teren întrece suma de o mie de stânjeni cubi și acest lucru constituie un avantaj al asanării terenului.

Pentru a evita în viitor acest efort mare al unei curățări generale, este pe de o parte presant a termina primăvara cât mai repede pavarea căilor ce conduc apele pluviale la scurgeri și evitarea trecerii acestor ape prin gropi ordinare (fose), căci ele antrenează pământul din sol, iar pe de altă parte trebuie urmărită curățenia mai degrabă decât curățirea drumurilor din acea parte a orașului care-și varsă apele pluviale înspre Cișmigiu. De acestea depinde în cea mai mare măsură întreținerea pentru buna funcționare și limpezime a apelor bălții.

În legătură cu pontoanele și instrumentele întrebuințate la curățirea apelor, este de observat că primele sunt încă necesare pentru finalizarea regularizării malurilor pavând piloții din lemn, instrumentele servesc atât la lucrările de construire a grădinii în general, și sunt prinse în consecință în devizul general al grădinii atâta timp cât vor fi necesare.

Meyer

București, 10 ianuarie 1851

Nr. 7.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Din cauza plantației de executat în prezent în lungul străzii ce delimitează grădina Cișmigiu în partea de vest, subsemnatul are onoarea a raporta că este necesar a decide o aliniere definitivă a acestei străzi într-o asemenea manieră convenabilă pentru comunicarea între miezul mahalalei și grădină pe de o parte, iar pe de altă parte spre evitarea zig-zagurilor actuale foarte dezagreabile în atingerea scopului grădinii, și dacă se realizează și alte joncțiuni convenabile între cele două intrări din grădină care ating respectiva limită.

Onorabilul departament este deci rugat a binevoi să însărcineze onorabila municipalitate cu realizarea proiectului după înțelegerea pe care subsemnatul o va avea cu dânsa în ceea ce privește respectiva stradă și locurile de atingere cu grădina cât și pentru străzile ce dau în strada delimitantă a grădinii pentru ca subsemnatul să poată aranja la timp plantarea grupurilor învecinate.

Meyer

București, 17 martie 1851

Nr. 45.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Subsemnatul are onoarea de a înainta onorabilul departament conform ordinului nr. 819 planul alăturat de distribuție dorită a pieței Karibolu, cumpărată de guvern pentru intrarea principală în grădina Cișmigiu

Subsemnatul după înțelegerea cu dl. Villacrosse arhitect al orașului, de a reface proiectul având în vedere alinierea străzilor vecine, modificând proiectul său primitiv de intrare în grădină în așa fel încât rondul iniţial proiectat, având în alt fel nevoie de o mare masă de sol pentru a fi adus la nivelul necesar, se schimbă în rond al grădinii, și în loc de cerc se va forma un oval în plan pentru așteptarea trăsurilor. Acest oval va fi împărțit în două pe jumătate cu locuri de construit case după un plan rațional în ceea ce privește fațadele, de către diverșii cumpărători de terenuri formându-se înspre acest oval cu un aliniament aproape semicircular compus din părți drepte poligonale de 5 stânjeni în parte.

Pentru că fiecare proprietate are o curte, subsemnatul a găsit de cuviință să facă limitele cu linii negre separate de cealaltă proprietate.

Este adevărat că din cauza forme ovale a proprietății au mai puțină lungime pentru curți și mai puțin pentru fațadă decât dacă ar fi fost să construiască în linie dreaptă după proiectul original, dar poziționarea imobilelor așa de favorabilă pentru înfrumusețarea grădinii care le oferă fiecăruia o priveliște largă, și efectul acestor case ca ornamente ale grădinii câștigând enorm, în afară de ce se câștigă prin a putea a privi comod grădina din stradă, din afara ei, pe care guvernul a câștigat o cantitate importantă de teren care ar fi trebuit cu siguranță adus pentru a fi ridicat rondul la nivelu conform străzii de intrare

Onorabilul departament este deci rugat a binevoi să-i dea acordul asupra proiectului atașat, și să ordone subsemnatului degrabă cu putință pentru a putea adăuga la distribuția pieței Karibolu plantațiile învecinate cât timp sezonul actual de plantare este în desfășurare.

Meyer

București, 22 martie 1851

Nr. 52.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Conform ordinului onorabilului Departament nr 582, aducând la cunoștință raportul nr.8 al maiorului baron Boroczyn cu privire la starea asanării mlaștinii Cișmigiu, subsemnatul are onoarea de a raporta următoarele. Baronul are dreptate în a spune că s-a înțeles cu subsemnatul din primăvara trecută să ia asupra sa (a baronului) ridicarea suprafeței de teren a Cișmigiului cu o palmă deasupra capetelor piloților bălții, calculată normal pentru toată suprafața și de a distribui acea palmă în așa fel încât terenul să aibă o dublă pantă secundară (perpendiculară pe panta generală stabilită de la nord-est la sud-vest), și să se ia acea palmă ridicată deasupra piloților ca punct de înălțime (reper) și apoi tot ca reper media celor mai înalte puncte ale terenului (vârfuri), rezultatul fiind două palme, ceea ce necesită o masă de sol echivalent a unei palme calculată ca grosime pentru toată suprafața.

Plecând de la această ipoteză (punct de vedere), subsemnatul a urmat să facă o ridicare a punctelor de nivel minuțioasă, prima fiind executată de conductorul W. Nadelkovich a fost de două ori repetată de subsemnatul, astfel încât cele trei ridicări au dat aproape același rezultat, detaliat în lista și tabelul alăturat litera X. Cum fiecare din bucățile de teren menționate în acel tabel au fost prinse după cele stabilite de 3 până la 6 ori în vizor, subsemnatul este convis că rezultatele sunt atât de corecte pe cât acele bucăți de teren de suprafețe neregulate în spațiu permit să fie calculat. După acestea se vede că aproape jumate din suprafață mai necesită încă ridicarea cotei terenului de vreo 2 palme, pentru care se solicită totalul de 2,479,98 stânjeni cub de sol, pentru a se ajunge la nivelul convenit între baron și subsemnatul, ce trebuie executat de primul.

Dacă se iau în considerare locurile ce au fost ridicate deasupra nivelul convenit (general, mediu) de referință, care au primit un surplus de 83,20 stânjeni cubi de teren, dl. baron mai trebuie în completare să ridice un total de 2396,78 stânjeni cubi de pământ, de adus. Acest lucru, bazat pe experiența realizată anul trecut sub supravegherea unor buni supervizori, presupune lucrări de sistematizare în valoare de 2396,78 ori 6 (pentru că sunt necesare 6 zile pentru transportul unui stânjen cub de pământ, adică 14381 zile de transport și 9587 zile de lucru cu mâna)

Devizul pământului necesar pentru realizarea grădinii, plecând de la nivelul de referință stabilit menționat în devizul baronului maior Boroczyn, este evident că subsemnatul trebuind să primească în contul asanării restul de zile lipsă din totalul susmenționat, nu va putea să facă niciun fel de rabat de la cele menționate în deviz fără a face un lucru de mântuială, fără a îndeplini ordinul onorabilului departament, ca grădina Cișmigiu să fie făcută un loc cât se poate de sănătos. Subsemnatul este contrar opiniei generale, că, după experiențele anterioare ale unor mari revărsări ale Dâmboviței ce au dus la creșterea frecventă a nivelului apelor bălții peste două palme față de nivelul intermediar, pe care se bazează și calcului asanării, ar fi înțelept să se ridice suprafața terenului încă pe atât (adică dublul celor 2396 stânjeni cubi menționați, adică 4793,56 stânjeni cubi de pământ), astfel încât terenul să se usuce pe cât posibil la suprafață după ploi, ridicând cam 6-7 palme deasupra nivelului apei intermediar în loc de a avea o cantitate de loc (vezi tabel) de numai 2,3 până la 4,5 palme deasupra apei. Această chestiune depinde totuși de mijloacele ce pot fi puse la dispoziție pentru această lucrare, firesc în avantajul unei mai bune însănătoșiri a locului.

În ceea ce privește scurgerile ( bourbieres – mlaștini, hasnale – haznale, probabil bazine de decantare sau tuburi de dren) nu se poate spune până în prezent că s-a obținut vreun rezultat precis, cât timp ele nu sunt cu adevărat puse în funcțiune, depinzând de construirea completă a pavajelor și de curățare regulată a căilor respective care varsă apa pluvială în baltă. Până la momentul actual se vede după măsurile luate, că mai mult de jumate de mâl rămâne în scurgere (bazin decantare, dren), acest rezultat fiind foarte favorabil amenajării unui filtru simplu și natural – un pat de pietriș pus la partea de jos a canalului de lemn susținut între două site metalice, curățabile ocazional, vor putea să purifice suplimentar apa tulburată ce iese din scurgeri (bazine decantare, filtrare). O a treia sită cu ochiuri mai largi poziționată la gura de legătură a canalului de lemn cu alte două mici canale de lemn, va lăsa apa să curgă lin, odată ce iese din scurgere, în loc de a o lăsa să cadă abrupt, aceasă soluție ajută la decantarea impurităților și la o limpezire a apelor din bazin. Subsemnatul stabilind aceste mici modificări va avea onoarea de a raporta mai târziu rezultatul net, cum va fi pentru viitor când totul așa detaliat cum este va funcționa cum trebuie și inconveniențele susmenționate ale căilor vor dispărea. Nedorind a-și judeca propria muncă, onorabilul departament este rugat a binevoi să comande o a treia ridicare, și aceea din două părți diferite, din motivele menționate mai sus.

Meyer

București, 12 februarie 1851

Nr. 28.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Conform ordinului onorabilul departament nr 2629 urmat de ordinul Alteței Sale Prințul, subsemnatul are onoarea de a resupune planul alăturat al locurilor spre vânzare de către guvernare din terenul Karibolu, la marginea grădinii publice Cișmigiu, împreună cu punctele măsurate (marques des mesures) pentru noi locuri de construit, în toate direcțiile împreună cu numărul de stânjeni pătrați pe care fiecare dintre aceste noi locuri le posedă.

Meyer

București, 3 mai 1851

Nr. 84.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Conform ordinului onorabilul departament nr. 1412 subsemnatul are onoarea de a raporta că groapa de pământ și nisipul cumpărat de la proprietara Anika Dumitraska în mahalaua (faubourg – cartier) Fântâna Boului s-a terminat conform condițiilor contractului, de așa mod încât guvernarea nu va putea reda groapa după ce a fost limitată de picheții condiționați ai contractului

Meyer

București, 9 mai 1851

Nr. 86.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Grădina Cișmigiu având o cantitate de flori ce necesită iernarea într-o seră pentru a fi utilizate în anul următor pentru a decora grădina, și cum nici grădina în sine neavând încă sere, nici serele grădinii Kisseleff neavând loc pentru iernarea decât a unei cantități infime de flori din Cișmigiu – onorabilul departament este rugat a închiria două sere din grădina lui Ianoș Rakoschdy (Racoți), pentru prețul foarte jos de 20 ducați pe durata iernării, din prezent până pe la mijlocul lunii mai viitor. Cum serele sunt în vecinătatea imediată a grădinii Cișmigiu, serviciul va fi potrivit atât pentru culturile pentru grădină cât și pentru sere de asemenea

Meyer

București, 13 octombrie 1851

Nr. 132.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Conform ordinului onorabilului departament nr 1982 subsemnatul are onoarea de a înainta observațiile alăturate cu privire la detalierea costurilor lucrărilor (l’arrangement d’une regle aux travaux en argent au) de la grădina Cișmigiu, opinia sa bazându-se pe experiența acumulată până în prezent în acest proiect, care ar putea fi cea mai bună până acum (detalierea), comparativ cu altele, necesitând poate câteva modificări, pe care subsemnatul va avea onoarea a le face și înainta onorabilului departament fără întârziere pentru îmbunătățirea susmenționatei detalieri.

Pentru că conturile de lucrări (les affaires de travail) sunt în sfârșit pe cât posibil reglate, onorabilul departament este rugat să accepte pentru moment observațiile alăturate ce detaliază ordinea lucrărilor, pentru că subsemnatul crede în prezent, că se poate realiza după experiența zilelor trecute

Meyer

București, 1 noiembrie 1851

Nr. 139.

Observații cu privire la regulamentul de lucrări și deviz al grădinii Cișmigiu

  1. Măsurători și preț

Probele practice din zilele trecute au arătat următoarele date, pe care se poate baza tot restul organizării:

Transportul pământului și sistematizarea lui de către țărani au dovedit că un car mediu bine încărcat duce la între 4 ½ hârdaie și 7 vedre, în timp cele mai bine încărcate aveau între 4 ¾ și 5 hârdaie, iar cele prost încărcate numai 3 – 4 hârdaie, de așa fel încât se poate lua ca etalon încărcarea de 4 ½ hârdo. Asta înseamnă 20 care pe 1 stânjen cub de 90 hârdaie, dacă drumurile sunt bune.

Țăranii fac 7 transporturi pe zi de către 4 ½ hârdo. =3 țărani=21transporturi=94 ½ hârdo = 1 bun stânjen cub, care costă 3x 6 piastr, 30 parale = 20 piastr și 10 parale fără cele 3 jumătăți de zi de lucru cu mâna pentru săpat – încărcat și descărcat pământul în completarea transportului = 3 piastr, 30 parale, ceea ce totalizează pentru 1 stânjen cub transportat de țărani prețul de 24 piastr,când drumul este bun și pământul nu este înghețat

Căruțașii din capitală care au adus și ei 3 persoane 1 stânjen cub, care trebuie să coste, prin comparație cu transportul țăranilor, 24 piastr, cer ca un 1 hârdo. să nu coste decât 24/90 piastr sau 10 ⅔ pentru a cumprinde și săpatul pământului, sau 9 para fără aceasta, dar normal, în condițiile în care drumul este bun și pământul nu este înghețat.

Prețul deci, pentru1 hârdo de căruțaș poate urca pe timp nefavorabil, sau ei nu pot să ceară atât iar transporturile se diminuează din cauza drumului prost, impracticabil. Prețul just va rezulta în urma acestor comparații de transporturi executate de țărani bine supravegheați. Iar pe de altă parte progresul lucrărilor va indica dacă va fi indispensabil continuarea transportului și livrării pământului chiar dacă prețurile vor crește sau nu. (vezi mai în jos paragraful12)

Lucrările la grădină fiind foarte complicate, e mai bine pentru a economisi din costuri cât și pentru a simplifica din lucru – care este un al lucru destul de dificil a supraveghea cum trebuie – să se folosească transporturile de hârdaie de căruțași și transporturile pe zi de țărani de 4 ½ hârdo. pe timp favorabil, câte 7 transporturi pe zi. Este vorba deci de organizarea controlului pentru executarea exactă a celor două sisteme de transport și descărcare. Vom vedea imediat transporturile țăranilor și după aia și restul.

Un car plătit pe zi care nu conține sau nu vrea să încarce 4 ½ hârdo, pe timp favorabil va fi înapoiat (întors). În acest scop supervizorul respectiv are datoria de a măsura cu hârdăul un car care i se pare slab încărcat, și negăsind măsurile prescrise, îl trimite pe respectivul țăran la conductor care-l eliberează din funcție inaintând o notă comisarului.

Pentru a fi sigur de cantitatea celor 7 transporturi pe zi, carele vor fi organizate în convoaie (grupuri) care vor trebui să plece și să vină împreună. Aceste convoaie vor fi organizate și după satele de proveniență facilitând mult controlul și numărătoarea personajului și a numărului de transporturi făcute pe zi.

Un asemenea convoi de 30-40 de care este însoțit de un supervizor care are lista carelor, cu numărul țăranilor din fiecare sat și totalul. Această listă va fi un extras din listele comisarului și foarte conforme cu acestea, pentru a servi drept bază pentru orice eventual control. Supervizorul în cauză va avea un răboj conținând numărul transporturilor, acelaș răboj pe care-l va avea supervizorul care va primi transporturile în grădină. Supervizorul care primește va avea pe răbojul său de asemenea o listă conformă, de asemenea manieră încât să se poată controla între aceștia doi câte și care care au transportat și de câte ori până la momentul controlului.

Comisarul în principal are datoria de a se asigura de mai multe ori pe zi, că regulile sunt urmărite exact așa cum sunt ele scrise aici, pentru că el va fi cel care va avea listele și chitanțele și care va trebui să le prezinte spre verificare conductorului și după aceea directorului. Pentru aceasta comisarii vor fi cei care angajează oamenii și care-i predau conductorilor în schimbul unui proces verbal (bon, dovadă) precum și listele și convoaiele de lucru care se distribuie acelui supervizor și pentru respectiva lucrare, precum e detaliat mai sus la paragraful 7

Dacă se va întâmpla ca câțiva muncitori după definitivarea listelor de convoaie, să treacă de nevoie la un alt supervizor, atunci amândoi supervizorii trebuie să știe acest lucru pentru a putea să răspundă de acest lucru în orice moment în cazul unui control.

Conductorul după ce a distribuit convoaiele de lucru după lista redactată de el și dată comisarului, are datoria de a supraveghea ca fiecare lucrare să fie bine executată, conform înțelegerii cu directorul, și de a controla secundar dacă regula detaliată aici este respectată și de comisar și de supervizori.

Căruțașii vor fi cel puțin triplu controlați prin răbojari sau mai bine prin biletari (oameni care dau bilete și/sau răbojuri) după ce au fost distribuiți în 3 clase, prima și cea care încarcă maximum de hârdaie, și ultima cea care încarcă minimum. Pentru a îi controla se măsoară deci un car din fiecare clasă care se pare a fi mai puțin încărcat, și numărul de hârdaie cu care este încărcat indicând prețul pentru baza de calcul pentru clasa respectivă

Dacă vremea se strică, un sfat ținut între conductor, comisar și aprobat de director va putea aduce modificări necesar a fi supuse onorabilului departament

Meyer

București, 1 noiembrie 1851

Nr. 139.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Conform ordinului onorabilului departament nr. 8164 prin care subsemnatul se obligă să organizeze pe cât se poate de bine lucrările din grădina Cișmigiu, subsemnatul după înțelegerea verbală, are onoarea de a propune, că ar fi mai bine pentru lucrări împărțirea mai bună a forțelor de personal al comisarilor grădinilor publice și ai Cișmigiului, prin schimbarea locurilor lor, lucrările din Cișmigiu necesitând forțe proaspete care nu au dreptul de a i le cere dl. pitar Nikolaid, dar care ar putea fi convenabili pentru grădina Kisseleff, unde serviciul este mai puțin solicitant.

Meyer

București, 9 noiembrie 1851

Nr. 141.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Arborii Arini și Plute argintii cerute prin raportul subsemnatului nr. 128 pentru grădina Cișmigiu se găsesc ,după indicațiile unui supervizor angajat special pentru acest lucru, pentru a-i găsi, în districtul (județul) Vlașca, plasa Neajlov, satul Kaschioi proprietatea mânăstirii Cotroceni (Kotrochan), și cum aceștia nu-i pot da fără permisiunea oficială, onorabilul departament este rugat cu tărie a binevoi procurarea permisiunii oficiale pentru a putea beneficia de acești arbori în această toamnă.

Meyer

București, 12 noiembrie 1851

Nr. 142.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Pentru a nu strica plantațiile și terasările peluzelor din grădina Cișmigiu cu trecerea indiscretă a publicului și a unor animale, subsemnatul are onoarea de a raporta că este indispensabil a închide cel puțin provizoriu întrările și alte limite particulare, și de a amplasa la intrări cât și în puncte principale din interiorul grădinii în jur de 15 felinare (lanternes) stradale pentru ca gardienii grădinii să poată să-și îndeplinească în bune condiții sarcinile, adică să vadă ceea ce se petrece în jurul lor.

Onorabilul departament este deci rugat a binevoi să dispună cele de cuviință pentru realizarea celor două cerințe.

Meyer

București, 12 noiembrie 1851

Nr. 143.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Lucrările avansate necesită pe de o parte continuarea plantațiilor în grădina Cișmigiu, pentru care mai este necesar transportul de pământ pentru a nu munci în zadar, care au drept cauză transportul pe zi, subsemnatul este de părere de a se opri lucrările de transport și terasare realizate cu hârdaie, pe care oamenii care realizează terasarea, asigură și săparea și încărcarea pământului, dându-le onorabilul departament prețul de 14-15 parale în plus, având în schimb avantajul de a putea urma plantația înainte de a fi prea târziu, având în același timp în acest mod pentru a prepara grupurile la nivelul și cu referire la săparea la timpul potrivit.

Săparea grupurilor de plantat se va realiza cel mai bine la stânjen pătrat, pe care se va da între 2 piastri și 30 parale și 3 piastri pentru 4 palme mari adâncime și 2 piastr pentru 3 palme mari adâncime cu condiția ca pământul să fie bine amestecat. Aceste prețuri vor aduce un plus de avantaj spre deosebire de terasarea pe zi.

Pentru însăși plantarea și pentru lucrările secundare, nu rămâne niciun alt mijloc, decât lucru pe zi, pentru a nu risca o execuție proastă a acestor lucrări principale.

Onorabilul departament este rugat în cele din urmă să dea curs modificărilor susmenționate ale regulamentului acceptat ca bază pentru lucrările la grădina Cișmigiu pentru că ele sunt strâns legate de timp și au nevoie să avanseze odată cu sezonul, până într-acolo încât indispensabilele operații ale plantațiilor să fie terminate. Acestea s-ar constitui într-un avantaj enorm pentru buna reușită, lucru ce nu s-ar putea repeta în primăvară în niciun caz pentru a face economie cu riscul de a pierde în parte eforturile depuse pentru transportul arborilor de pădure la oraş.

Meyer

București, 21 noiembrie 1851

Nr. 145.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Subsemnatul are onoarea de a raporta că este de o mare necesitate, angajarea în grădina Cişmigiu un număr de 14 gardieni în uniformă şi bine disciplinaţi, care trebuie să se adapteze de aşa fel încât să fie întotdeauna un număr de 7 la posturi în grădină.

Pentru uniformă va trebui să le acordăm un pic mai multă simbrie pe lună. Uniforma este indispensabilă bunei ordini într-o grădină publică atât de frecventată, și trebuie să fie făcută dintr-un material rezistent având o culoare aprinsă, astfel încât să fie ușor de recunoscut de departe și printr-un semn al grădiniii ca sa fie ușor de recunoscut de orice persoană din public.

Șapte căsuțe din lemn vopsit vor fi de amplasat în puncte cheie ale grădinii pentru a servi ca adăpost pentru gardieni împotriva ploii, vântului și frigului. Aceste construcții vor fi construite în jurul unui stâlp (colonne – coloană) astfel încât ele să se poată roti în jurul lui după direcția vântului. Numai prin existența acestor căsuțe se poate da gardienilor posibilitatea de a nu-și părăsi postul, și dacă guvernarea va pune la dispoziție haine, cizme și pelerine de ploaie, și în timpul zilelor friguroase un mangal (probabil sobiță) cu cărbuni.

Cei 7 gardieni care nu sunt în serviciu (în timpul în care aceștia nu sunt în servici, tură) vor sta într-o mare cameră încălzită iar gardianul șef va trebui și el să stea în apropierea camerei gardienilor.

Onorabilul departament este rugat cu tărie a lua în considerație necesitățile susmenționate și de a binevoi a da ordinele ce crede de cuviință pentru organizarea regulată a acestor posturi de gardian cât de repede posibil.

Meyer

București, 28 noiembrie 1851

Nr. 146.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Subsemnatul are onoarea de a înainta, confrom ordinului onorabilul departament două liste de lucrători cu mâna şi cu carele, care au lucrat în săptămâna 29 octombrie-3 noiembrie anul curent, cu verificarea că ei au lucrat conform listei în grădina Cişmigiu.

Meyer

București, 28 noiembrie 1851

Nr. 151.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Conform ordinului onorabilului departament nr 443 cu privire la examinarea precisă a cererii alăturate a dl. Koslaky Giliad, care vrea a vinde un loc de 6 stânjeni lărgime și de 39 de stânjeni alăturat cu fundul grădinii Cișmigiu, recomandându-l ca fiind convenabil pentru o intrare carosabilă dinspre Podul de pământ, în apropierea bisericii Sf. Ilie – subsemnatul fiind examinat cu mare atenție menționatul teren, are onoarea să raporteze că el nu corespunde deloc nici unei bune legături cu grădina din cauza micului drum îngust și întortocheat ce asigură legătura între locul respectiv și strada Gorganilor, din cauza direcției prost angulare înspre grădină, care ar duce la modificări ale rondului, ale colinei și în special al frumuseții principale al acelui colț de grădină, ceea ce subsemnatul a înștiințat deja în raportul nr. 123

Nu rămâne decât a face alegerea rațională de a cumpăra locul văduvei Buzolina, al căror detalii sunt deja înaintate împreună cu raportul nr 101, ce se potrivește perfect cu planul grădinii care prevede un drum drept de legătură cu Podul de pământ, ce va aduce frumusețe planului orașului deschizând noi priveliști înspre grădină din această mare cale (Podul de pământ).

În ceea ce privește dificultățile întâmpinate din partea proprietarilor acestui loc și al vecinilor care au recurs la a cere un preț ridicat pentru terenuri în funcție de modificările aduse, e mai bine a lăsa chestiunea așa cum este ea pentru moment pentru că aceste dificultăți vor trece cu timpul pe măsură ce proprietarii vor înțelege pe cont propriu răul lor interes (interes meschin) în a nu facilita chestiunea cedării de teren pentru un preț moderat – publicul având pentru moment intrări din alte direcții, unele dintre ele nu tocmai comode. Dar nu va exista niciun alt mod de a face proprietarii să fie mai înțelegători, decât pentru propriul lor interes, … străduința subsemnatului pentru a încheia socotelile cu ei înainte ca ceea ce s-a realizat până în prezent să fie în van.

Meyer

București, 10 decembrie 1851

Nr. 153.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Conform ordinului onorabilului departament nr. 404 cu privire la cererea dl-ui K.D. Krezulesko, subsemnatul are onoarea de a raporta, că a luat în considerație atât reclamația căci este cu adevărat nevoie a face decolmatarea izvoarelor din grădina reclamantului. Acesta pretinde că apele ar fi fost oprite (colmatate) de gropile (hasna – canalele, drenurile) ce se găsesc lângă terenul lui, dar situația nu stă întocmai așa, pentru că apa avea în hasna același nivel de acum și înainte de construirea hasnalelor grădinii. Căci nivelul apelor bălților grădinii publice se găsește 4 palme mai jos decât acele ape rezultate din scăderea artificială anume aranjată, după ce au fost mai sus azi. Domnul reclamant greșește în a pretinde ca guvernarea să coboare nivelul apelor de pe terenurile învecinate proprietate privată, nu poate decât să-și dorească asta, căci guvernul dorește ca toți vecinii Cișmigiului, scăderea, secarea și curățarea mlaștinilor care se mai găsesc încă și pe proprietățile lor, iar reclamantul are și el mai multe exemple, care datează de ceva timp în urmă când s-a început realizarea grădinii publice, cum ar fi prezența vechilor plante acvatice.

Domnul reclamant nu poate deci decât să scrie ca guvernarea să reducă decolmatarea apelor acelora atâta timp cât circumstanțele îi permit, iar în această chestiune subsemnatul are onoarea de a raporta că se pot reduce cu 6 degete de la marginea superioară a hasnalei chiar și în interesul grădinii publice, fără a reduce efectul hasnalei de retenție a solului spălat de plante cățărătoare laborioase ale grădinii particulare în discuție, care se găsesc în vecinătatea unei coline.

Daca onorabilul departament va ordona executarea acestei mici lucrări de scădere a nivelului apelor și de refacere a hasnalei, ce va necesita câteva sape și sprijiniri, precum și câteva zile de lucru – dulgherie și de ajutorul unor zilieri, se va putea realiza în luna iunie viitor când se va fi încălzit pentru a putea lucra în apă.

Meyer

București, 11 decembrie 1851

Nr. 154.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Solul câștigat din curățarea drumurilor capitalei având o bună calitate pentru îmbunătățirea terenurilor mâloase din Cișmigiu pe de o parte și pe de alta, se poate câștiga din solul cules de pe străzi o cantitate remarcabilă pentru aducerea la nivel a terenului grădinii, ar fi convenabil dacă onorabilul departament ar vrea să ordone ca pământul ridicat de la curățarea străzilor, dar fără alte mizerii, să fie transportat la grădina Cișmigiu în locurile indicate de către angajații grădinii.

Meyer

București, 13 decembrie 1851

Nr. 156.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Conform ordinului onorabilului departament nr 9013 subsemnatul are onoarea de a raporta că a găsit a fi indispensabil a aranja situația angajaților rămași după 1 decembrie curent în modul detaliat în lista alăturată, fiind luat în considerare numai interesul grădinii Cișmigiu, care este îngrijit când există timp liber între lucrări, care durează cu puține excepții aproape tot anul după necesitățile grădinăritului. Supervizori care și-au dovedit valoarea practică după o perioadă de timp, care sunt singurul mijloc de a obține un rezultat dorit de la masele de muncitori angajați ai grădinii, și experiența lor bine dovedită, că se pot depăși pierderi majore datorate supervizorilor mai puțin stricți, preciși, în ciuda tuturor instrucțiunilor primite din partea sefului, cum s-a petrecut cu transportul arborilor de pădure.

Bazându-se pe acest fapt trebuie păstrați angajații puși pe menționata listă și observațiile în interesul grădinii se aplică și pentru Ioniță Lasaresko, ajutor de conductor, Andre Schuster, ajutor de grădinare, care a învățat grădinăritul și care-l va înlocui pe Stan, acesta urmând să lucreze mai mult ca supervizor de prima clasă, în timp ce cel ca Krechun Ziki ca dovadă a conduitei exacte și a practicii exersate timp îndelungat își merită numirea în funcții diverse, unul în grădină să se ocupe de mai multe lucrări diverse și celălalt la estimarea exactă a transporturilor și lucrărilor de terasamente precum și alte lucrări, dacă terasamentul nu este punctul forte. Acești oameni trebuie deci păstrați în serviciu. La culturi și creșterea vegetalelor sunt indispensabili doi rândași și pentru gardieni sunt necesari cel puțin un număr de 12 pentru moment, pentru a nu avea dezordine în ceea ce privește uneltele și îmbrăcămintea, ținuta pe care trebuie să le fie puse la dispoziție.

Onorabilul departament este deci rugat a binevoi a accepta lista discutată de angajați, subsemnatul fiind convins că ea va fi în interesul grădinii, și să-i numeasca în funcții începând cu data de 1 ale lunii curente.

Meyer

București, 13 decembrie 1851

Nr.155.

************************************************************************************

 

Onorabilului Departament din Lăuntru, Directorul grădinilor publice,

Conform ordinului onorabilulului departament nr.8872, subsemnatul are onoarea de a înainta lista alăturată conținând condițiile necesare de care trebuie ținut cont în transportul solului, săpării grupurilor, construcția de drumuri din grădina Cișmigiu.

După devizul general și celălalt pământ acordat pentru terasare, mai rămân încă 2000 stânjeni cubi de sol de transportat, pe care subsemnatul îi cere până la sfârșitul lunii martie viitor majoritar, și a observat că terenul grădinii în prezent finalizat în ceea ce privește nivelul, sistematizarea verticală, cu excepția drumurilor, este ridicată cu 8 inch mai mult, ceea ce nu a fost calculat, și care va fi bineințeles calculat pornind de la grădina asanată și complet formată, dar acest lucru va mai cauza o altă masă de pământ, al cărui detaliu va fi înaintat mai încolo de subsemnatul după ce se vor strânge datele necesare. Surplusul de sol a fost pus de subsemnatul pentru a se conforma mai bine dorințelor Alteței Sale, Prințului nostru, de a transform locul într-unul foarte sănătos în toate anotimpurile.

În ceea ce privește condițiile menționate, mai rămâne a raporta că prețul unui hidro (hârdău?) de pământ de transportat după construirea noii bărăci se va ridica de la 16 la 18 para apoi costul pe zi de săpat terenul de 1 stânjen pătrat de 6 palme de adâncime 2 piastr 30 para – 3 piast, iar pentru un stânjen pătrat de 4 palme adâncime circa 2 piastr – 2 piastr 10 para. Un stânjen pătrat de drum construit se va putea face cu circa 8 piastr, până la 9 piastr, a se lua în jur de 9 piastr dacă antreprenorul (constructorul) va trebui să prelucreze și el terenul ca o palmă pentru terasamentul drumului.

Cantitățile susmenționate de sol de transportat de 4000 stânjeni pătrați de săpat de 6 palme adâncime și de 1000 stânjeni pătrați tot de 4 palme adâncime, și încă 8000 de stânjeni pătrați de construcție de drum sunt începând cu momentul actual și până în luna de vară extrem de necesare pentru grădina Cișmigiu, al căror calcul detaliat va fi înaintat ulterior onorabilului departament după ce datele vor fi adunate.

Onorabilul departament este deci rugat a binevoi a acorda execuția lucrărilor susmenționate, pentru a nu lăsa plantațiile să aștepte la momentul respectiv.

Meyer

București, 14 decembrie 1851

Nr. 157.

Condiții pentru transportul pământului la grădina Cișmigiu, săparea grupurilor pentru plantare și construirea de drumuri pentru respectiva grădină.

  1. Pentru transportul pământului

Pământul va fi transportat din jurul noii barăci din grădina Cișmigiu într-un loc oarecare arătat de către un angajat al grădinii.

Constructorul se îngrijește el însuși de încărcarea și descărcarea pământului cu respectarea strictă a instrucțiunilor ce i se dau în ceea ce privește sistematizarea, nivelul locului de încărcat de la baracă cât și specificarea locului de descărcare în grădină, sau unde va trebui să niveleze solul adus deja.

Prețul cerut pentru un hîrdău de pământ, care ține o cantitate de 2000 de stânjeni cubi, se va modifica după o comparație justă, dacă terenul va trebui să fie ridicată în alte locuri mai apropiate de baracă, de așa fel încât un om ca nivelează terenul are posibilitatea de a câștiga aceeași bani pe zi cât pentru transportul de la baracă.

Măsurarea solului adus se face în așa mod încât angajatul guvernării însărcinat cu asta special, să măsoare numărul de hîrdaie conținute într-un car oarecare și să calculeze pe baza aceasta toate celelalte care aduse după ultima revizie.

Numărul de care la lucru pe zi va fi în jur de 100 la momentul oportun.

Plata se face la finalul fiecărei săptămâni după lista de hîrdaie aduse înregistrate de conductori și verificate de director.

  1. Pentru săparea de grupuri de arbori.

Săparea a 5000 de stânjeni pătrați de teren – 4000 cu o adâncime de 6 palme, și a 1000 de stânjeni pătrați de 4 palme adâncime, se va face în modul următor:

Solul de bază se va aduce la suprafață iar cel de la suprafață la fund, astfel încât la final să se obțină un pământ aproape perfect amestecat.

Bucățelele de sol mai mari de 2 inch vor trebui să fie sparte și fiecare grup să fie bine nivelat după instrucțiunile specifice ale unui conductor sau ale șefului de lucru

Plata se face prin aconto (cecuri) date la fiecare două săptămăni, pentru două treimi din munca făcută pentru ca restul să fie dați când întregul sector de grădină este finalizat de săpat, măsurat și recepționat de conductor și verificat de director.

  1. Pentru construcția de drumuri din grădină

Această lucrare se ridică la 8000 stânjeni pătrați de drum a fi construiți pe o adâncime de 1 palmă, se va acorda un stânjen pătrat

Constructorul va aduce pentru aceasta piatră de pavaj pentru două treimi sau măcar spărtură de cărămidă. Această proporție va fi pusă în operă în 3 straturi bine compactate și realizate la nivelul indicat de maniera în care ultimul strat va consta în bucățele de cărămidă, fără… și perfect nivelat și bătut, așa încât să se asemene unei vechi drum alunecos fără nicio neregularitate, observând în permanență nivelul indicat.

În locurile unde terenul nu este încă ridicat la cota drumului, constructorul se obligă să-l aducă la cotă contra unui preț mai ridicat un pic decât cel pentru lucrările realizate în condițiile de mai sus.

Materialul este de pus de îndată la sistematizarea terenului, iar finitul oricum ar trebui ridicat de constructorul terasamentelor pentru ca lucrarea să fie exactă

Plata se face ca la articolul de mai sus din lista B de săpături

Lucrările au nevoie de aproximativ 50 de care pe zi pe timp favorabil, acompaniate de lucrători cu mâna necesari, ce vor pune piatra și cărămida adusă de care.

Meyer

București, 14 decembrie 1851

Nr. 157.

 

 

Sursa: A.N.R., fond R.E.A.Z., dosar 47/1851, traducere arh. Raluca Zaharia