Lucrări Grădina Cișmigiu

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Conform ordinului susnumitului departament înregistrat sub numărul 10637, subsemnatul are onoarea de a raporta că arborii de adus din pădure sunt extrem de urgenți, cele 1000 coade de unelte ce sunt realizate din lemn de frasin, drept și fără noduri, de 5 picioare lungime pe 2-7 inch dimensiune și într-o cantitate îndestulătoare, pentru a lua cele 1000 coade de 1 și jumătate inch diametru.

În afară de acelea trebuiesc realizați picheți din 15 care de lemn dur în jur de 1 stânjen jumate lungime, mediocru de drepți (pe cât posibil drepți) de 1-3inch diametru. Ei sunt trebuincioși pentru a realiza picheții necesari trasării grădinii atât cât se întinde ea în prezent.

Cum toate cele două articole mai sus menționate sunt urgente, a fi preparate,a fi puse în operă, cu ceva vreme înainte de sosirea mulțimii de muncitori, subsemnatul roagă onorabilul departament, a binevoi să dea ordinele necesare procurării lemnului cerut.

Meyer

București, 10 august 1850

Nr. 113

Sursa: A.N.R., fond R.E.A.Z., dosar   , traducere arh. Raluca Zaharia

 

––––––––––––

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

 

Cum a fost decis de onorabilul departament să se realizeze plantația unei cantități considerabile de arbori și arbuști de pădure în toamna următoare și cum lipsesc atât timpul necesar cât și locul bun pentru a obține speciile cerute în cantitățile necesare, este indispensabilă trimiterea unor oameni cunoscători în diverse păduri pentru realizarea unei examinări exacte.

Subsemnatul roagă onorabilul departament a binevoi să trimită pentru această misiune pe grădinarul numit pentru grădina Cișmigiu, acompaniat de un om bun cunoscător al limbii dar și capabil a face cele mai rapide și exacte evaluări, de care depinde într-o mare măsură expedierea convenabilă a arborilor în timpul necesar pentru plantare, care se apropie deja.

Meyer

București, 16 august 1850

Nr. 117

 

––––––––––––––––––

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

Fiind primit datele cerute de la grădinarul Brackenhammer și de la Dl. N Brezoianu, unde se găsesc în țară arborii necesari pentru grădina publică Cișmigiu și pentru altele, subsemnatul are onoarea de a anexa onorabilului departament lista de mai jos, de arbori din țară necesari pentru această toamnă pentru grădina Cișmigiu, pentru a fi aduși cu certitudine în prima jumătate a lunii octombrie viitor, pentru că partea joasă a terenului nu permite plantarea prea târziu a arborilor. Rădăcinile arborilor plantați târziu într-un anume tip de sol sunt ușor afectați de umiditatea crescută la momentul plantării.

Văzând în nota atașată listei discutate arborii, explicații priviind calitatea anumitor specii, instrucțiuni a se urma pentru personalul însărcinat cu recoltarea (prelevarea, dezrădăcinarea) și transportul arborilor, onorabilul departament este rugat cu tărie a binevoi ordonarea celor necesare pentru pregătirea furnizării materialelor începând cu prima decadă a lunii Octombrie viitor. Astfel se beneficiază de cele mai bune condiții pentru plantarea de toamnă favorabilă în această țară

O a doua listă de examinat pentru procurare este întocmită de Dl. Brackenhammer sub litera Y unde se enumeră câteva specii de arbori mai rar întâlniți în pădurile din prima examinare făcută de dl. Brackenhammer și dl. Brezoianu, într-o direcție opusă ținuturilor din lista Y.

Totalul numărului de arbori din țară de plantat în toamna aceasta în Cișmigiu detaliată în lista susnumită X este 30,000 de arbori de câmpie (suma A) și 5,500 arbori de munte (suma B), așadar onorabilul departament ar binevoi a ordona furnizarea grabnică începând cu primele zile din octombrie viitor

Meyer

București, 23 septembrie 1850

Nr. 134.

Lista X

Lista arborilor și arbuștilor din țară necesari pentru grădina publică Cișmigiu pentru prima jumătatea a lui octombrie 1850

A. de la câmpie – diametrul trunchiului în degete

jugastru – 400 (3-4 degete) – 1000 (1 ½-2 ½ degete)

arțar – 2000 (1 ½-2 ½ degete)

tufan și stejar – 100 (3-4 degete) – 300 (1 ½-2 ½ degete)

tei – 400 (3-4 degete) – 600 (1 ½-2 ½ degete)

ulmi – 1000 (3-4 degete) – 1500 (1 ½-2 ½ degete)

plute argintii cu frunze mari – 100(3-4 degete) – 600(1 ½-2 ½ degete)

plop negru – 100 (3-4 degete) – 500 (1 ½-2 ½ degete)

anini (arini) – 100 (3-4 degete) – 600 (1 ½-2 ½ degete)

salcii negre – 300 (1 ½-2 ½ degete)

salcii galbene – 100 (3-4 degete) – 400 (1 ½-2 ½ degete)

salcii verzi – 100 (3-4 degete) – 300 (1 ½-2 ½ degete)

salcii albe – 100 (3-4 degete) – 300 (1 ½-2 ½ degete)

răchită – 600 (1 ½-2 ½ degete)

frasin – 200 (3-4 degete) – 1000 (1 ½-2 ½ degete)

carpen – 100 (3-4 degete) – 1500 (1 ½-2 ½ degete)

sorbi (Sorbus aria) – 50 (3-4 degete) – 50 (1 ½-2 ½ degete)

ceri (Quercus cerris) – 50 (3-4 degete) – 50 (1 ½-2 ½ degete)

mere sălbatice () – 200 (1 ½-2 ½ degete)

aluni – 1600 (½ – 1 ½ degete)

corn (Cornus mas) – 300 (½ – 1 ½ degete)

sânger (Cornus sanguinea) – 2400 (½ – 1 ½ degete)

salbă moale (Evonymus latifolius) – 600 (½ – 1 ½ degete)

lemn câinesc (Lingustrum vulgaris) – 2800 (½ – 1 ½ degete)

păducel (Crataegus monogyna) – 800(½ – 1 ½ degete)

pațachină (roibă) (Rhamnus) – 600 (½ – 1 ½ degete)

călin (Viburnum opulus) – 3000 (½ – 1 ½ degete)

măceș (Rosa canina) – 1000 (½ – 1 ½ degete)

soc (Sambucus) – 400 (½ – 1 ½ degete)

scumpie (Cotinus coggygria) – 1800 (½ – 1 ½ degete)

Total A=30,000 sau 2,900+11,200+15,900

B. de la munte

paltini – 600 (1 ½-2 ½ degete)

nuci – 300 (1 ½-2 ½ degete)

castani adevărați – 200 (½ – 1 ½ degete)

dârmoz (dârmoji) (Viburnum lantana) – 300 (½ – 1 ½ degete)

măcriș (Rumex acetosa) – 1800 (½ – 1 ½ degete)

cătină albă () – 500 (½ – 1 ½ degete)

drog (drok)(Genista) – 1800 (½ – 1 ½ degete)

total B = 5,500 sau 900+4,600

Notă

Arborii din prima coloană de o grosime de 3-4 degete diametrul vor servi pentru alei și insule având trunchiul suficient de drept și o înălțime în jur de 2 stânjeni, rădăcini de 3 palme fiecare doar ce rămâne de la sine după dezrădăcinare (recoltare).

Arborii din a doua coloană de 1 ½ -2 ½ degete diametrul trunchiului nu este necesar să fie neaparat drepți și înalți ca precedenții, cei mai mulți dintre ei sunt arbuști. De asemenea rădăcinile având doar 2 -2 ½ palme lungime fiecare, doar ce rămâne de la sine după dezrădăcinare (recoltare).

A treia coloană, cea mai mică în diametru este alcătuită din arbuști, toți destinați masivelor. Rădăcinile lor au 1 ¾ palme lungime doar ce rămâne de la sine după dezrădăcinare (recoltare).

Speciile de salcii şi răchită sunt a fi luate sub formă de crengi fără rădăcină de grosimea corespunzătoare pentru că ele prind destul de bine în acest mod.

 

……………………………………………………………………..

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

Directorul grădinilor publice,

Primind datele de achiziție a celei mai mari părți de arbori și arbuști pentru grădina publică Cișmigiu și timpul avansat ce presează începerea plantării, subsemnatul are onoarea de a supune onorabilului departament lista alăturată de arbori de cumpărat și adus sub litera A de la Mr. Imrich din Kronstadt la prețurile stabilite la București, sub litera B de cumpărat de la Mr. Leyvraz, în oraș, sub litera C de la dl. Karl, sub litera D de la diverși însă tot din oraș și sub litera E să fie aduși de la Viena de dl. Peintner, pentru că speciile necesare nu se pot găsi în vecinătatea imediată. Mai rămâne încă o cantitate de arbori și arbuști pentru grădină de cerut pentru această toamnă atunci când subsemnatul va avea la dispoziție datele de unde să fie procurați.

Totalul cerut prin lista atașată se ridică pentru moment la 2501 (picioare de forță bună) (pieds de bonne force, pieds forts – mostră, unitate, bucată) evaluați la suma de 8546 piastr aproximativ, în acord cu taxele de transport pentru expedierea arborilor de la Viena a căror greutate nu se poate stabili cu exactitate.

Subsemnatul roagă deci onorabilul departament a binevoi a decide grabnic procurarea și furnizarea arborilor ce s-au discutat pentru a putea să-i planteze la timp.

Lista arborilor de grădină pentru grădina publică Cișmigiu, în toamna lui 1850

A. De adus din Kronstadt de la dl. Imrich

B. De cumpărat de la dl. Leyvraz din București

C. De cumpărat de la dl. Karl din București

D. De cumpărat de la diverși din București

E. De adus de la Viena de către dl. Peintner

DE COMPLETAT CU NUMELE ARBORILOR

Meyer

București, 6 octombrie 1850

Nr. 145

 

………………………………………………………

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

Conform ordinul nr. 15683 al departamentului, subsemnatul are onoarea de a raporta că dl. Gitza Baikoianu a furnizat cei 200 de meri sălbatici din pădurea mânăstirii Dealului indicați în chitanța atașată și verificată de subsemnatul. Arborii corespund calității solicitate.

Meyer

București, 21 noiembrie 1850

Nr. 169

 

…………………………………………………………

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

Conform anunțului onorabilului departament nr. 15312, subsemnatul are onoarea de a raporta că cei 150 de nuci trimiși de administrația Institutului Dâmbovița pentru grădina publică Cișmigiu au ajuns, dar nefiind înfășurați corespunzător la rădăcină au suferit de frig care i-a prins pe drum. Pentru restul de procurat onorabilul departament este rugat să aștepte vremea mai blândă de primăvara viitoare și a binevoi să recomande înfășurarea foarte atent executată a rădăcinilor dotate cu mustăți, pentru a obține un bun rezultat în transplantarea în grădină

Meyer

București, 20 noiembrie 1850

Nr. 166

 

…………………………………………………………

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

Subsemnatul are onoarea de a raporta referitor la ordinul nr. 15714 al onorabilului departament, că arborii în număr de 6080, detaliați în chitanța atașată furnizați din pădurea Pantelimon pentru grădina Cișmigiu prin praport. Eftimie Beștely, au sosit într-o condiție bună.

Meyer

București, 23 noiembrie 1850

Nr. 170

 

………………………………………………..

 

Onorabilului Departament din Lăuntru,

 

Directorul grădinilor publice,

Conform ordinului nr. 16339 al onorabilului departament subsemnatul are onoarea de a raporta că arborii identificați în chitanțele atașate furnizați de Dl. Ioan Lașaresko în număr de 1578 pentru grădina Kisseleff și în număr de 2245 bucăți pentru Cișmigiu au sosit în stare bună, și are onoarea de a reînainta cele două chitanțe verificate de subsemnatul.

Meyer

București,9 decembrie 1850

Nr. 175