Direcția lucrărilor publice

 

Ștatul

Direcției Lucrărilor Publice

1847 martie

Atribuțiile Leafa fiecăruia pe lunălei Personalu
Despărțirea 1
Șeful Despărțirei 1200
  1. Maior Baron Borozin
Șeful Secsiei 1000 Paharnicu C. Pencovici
Șeful Mesi 500 Pitaru Anghelache Lorent
                                            Ajutor 300 Pitaru Vasilache Pană
Registratoru 250 Pitaru Nicolae Mîrzia
Scriitori 150 Pitaru Costache Rizescu
150 Ștefan Bădulescu
150 Grigore Mareș
150 Costache Romanescu
150 Nicolae Nenișor
Idem a căror leafă se face din iconomia lefilor de mai jos 100 Ștefan Stoienescu
100 Sava Sutescu
Lei 50 dela registrator din suma de 300 orînduiți prin proect Aceștia vor fi precum trebuința
Lei 100 Dela desinator idem va cere cu scrierea tablelor de
Lei 50 Dela tălmaciu idem lucru a șase zile
Lei 200
Topografi 500 Pitaru Costache Rîmniceanu
500 Ioan Graf
Desinator 200 Conțipist Ștefan Lespezeanu
Calfă de zidari 300 Iosif Vainel
Calfă de dulgheri 300 Hainrih Herman
Îndeplinitor a datoriilor de tălmaciu 250 Pitaru Matache Gărdescu
Magazier de unelte 150 Ioan Drăgoescu
6400
Despărțirea II
Șefu despărțirii 1687 Balzano
Chiriea casii după contract 450 idem
Cheltuiala cancelariei 63 idem
Tîlmaciu 300 300 Macsimilian Dron
Desenator 300 Petre Bureli
Picher 150 Ioan Achim
2950
Despărțirea III
Șeful Despărțiri 1406, 30
  1. Anton Heft

 

Chiria casi 166, 80 idem
Pentru lemne de foc 41, 80 idem
Cheltuiala canțelarii 63 idem
Un ajutor 400 Iosif Cuznofski
2077, 40
Despărțirea IV
Șeful Despărțiri 1732, 60
  1. Marsilion
Chiria casei 141 Idem
Cheltuiala canțelarii 63 idem
Îndeplinitor a datoriilor de ajutor 300 Pitaru Alezandru Zane
Idem de desinator 300 Campo
2537, 30
În lucrarea podurilor și șoselilor
Ințineru unei secsi de drum și anume din București la PloeștiCâmpina și Brașov 1000
  1. Serdaru George Roset
Conductoru drumul Sibiu 450 Ioan Putnoki
Id. al drumului Severin 337, 60 Hainrih
Id. al podului peste Olt 450 Bonameli
Id. pentru șoselile din prejurul capitalei 250 Alecsandru Carcalechi
2487, 60
Ingineri 1000 Serdaru George Roset
1000 Vairah
Conductori 450 Ioan Potnoni
337, 20 Hainrih
250 Mihail Sibiriceanu

Sursa: M.A.E., arhiva istorică, Secretariatul Statului, dosar 14/2013/1847