Magaziile orașului București

În zilele prea înnălțatului Domn Georgie Dimitrie Bibescu, prin dăruirea Dlui Marelui Vornic Barbu Știrbei, Șeful Departamentului din năuntru, s-au clădit magaziile pentru păstrarea productelor de îndestulare ale Orașului București, aflânduse ai sfatului orășenescu Prezident Dlui Vornicu de oraș Ioan Otetelișanu iar Mădulări Dlor Cluceru Costandin Petrescu, Paharnicu Mihail Pencovici, Pitaru Lazăr Calenderoglu, Ioan Monovici, Ioan Pancu, Dimitrie Iconomidi
Piatra de temelie sau pus de către Dlui Marele Vornic Barbu Știrbei în anu mîntuitoru 1846 iunie în al 4lea an al domnii Mării Sale Prințului Bibescu, din preună și cu Mădulerile[1] Sfatului, care sau și subt iscălit.[2]

Astfel suna actul de punere a pietrei de temelie a magaziilor orașului București, planurile fiind semnate de arhitectul orașului, Xavier Villacrose la 25 iunie 1846. Întâmplarea a făcut ca planul să se mai găsească astăzi în fondurile Arhivelor Naționale ale României, din păcate, despărțit de documentația care ar fi putut localiza construcția și atesta și realizarea proiectului.

 

[1] (înv.) membru al unei societăți, al unei asociații etc.; element al unui grup. – Lat. medullaris.

[2] A.N.R., fond Acte comemorative și de fundațiune, dosar 131