Manual Walhstein

Elementuri de desemn și arhitectură

Cinstitei Eforii a Școalelor

Raport

După rezoluția dată de către Cinstita Eforie la cererea ce afăcut Dl. Profesorul Valenștin pentri asă tipări cu cheltuiala din Casa Școalelor o carte intitulată Elementuri de Desenu și de Arhitectură ce a alcătuit numitul Profesor sa cercetat acest manuscript de supt însărcinații și sa găsit potrivit cu trebuința ce este de asă înlesni școlarii printr o asemenea carte învățătura Deseniul linial.

P. Poenaru

26 mai 1836

Librăria Walbaum et Weise a tipărit în ianuarie 1837 1000 de exemplare din lucrarea profesorului Karol Wahlstein.

Sursa: A.N.R., fond M.C.I.P, dosar 18/1836

Coperta și câteva pagini din lucrare au fost publicate de arh. Mădălin Ghigeanu în 2011 http://arhitectura-1906.ro/2011/12/inceputurile-invatamantului-romanesc-de-arhitectura-in-tarile-romane/