Numire Moritz Hartl

Noi Barbu Dimitrie Știrbei, cu mila lui Dumnezeu

 

Domn Stăpânitor a toată Țara Românească

 

Către Departamentul din Năuntru

 

Lucrarea și îngrijirea Cheului din portul Brăilei cere om spețial înzestrat nu numai cu cunoștințe teoretice ci și cu practică recunoscuttă, căci greșalele la o întreprindere atât de colosală și folositoare, sîntu foarte păgubitoare Statului și vătămătoare comerțului.

 

Primind depărtarea lui Moriț Hartl ce a fost orînduit arhitect la Brăila pentru cuvintele însemnate în raportul acelui Departament cu No. 10276, îmbunătățim recomandația ce Ne face în folosul D. Cuznovschi, și îl poftim a orîndui în pomenitul post său pe acest din urmă sau pe ori care altul va cunoaște destoinic a’ l ocupa după știința și ecsperiența sa.

 

B.D. Știrbei

 

Sursa: A.N.R., fond M.L.P., dosar 53/1848, Secția inginerească